Eldningsförbudet i Lunds kommun hävt

1 juli, 2021

Beslutet om eldningsförbud i Lunds kommun har hävts i dag den 1 juli. Det är den ökande mängden regn som gör att brandrisken inte längre bedöms som stor.

Grillplats med eldEldningsförbud har rått i Lunds kommun sedan den 17 juni. Men i dag den 1 juli har alltså eldningsförbudet hävts. I kombination med sjunkande temperaturer och ökad nederbörd bedöms brandrisken i skog och mark minska. Brandrisken i skog och mark bedöms därför inte längre som stor. Beslutet baseras på Räddningstjänsten Syds brandriskprognos.