Lund ansöker om kommunalt partnerskap med Francistown i Botswana

9 november, 2020

Lunds kommun har beslutat att tillsammans med staden Francistown i Botswana ansöka om att inleda kommunalt partnerskap. Syftet är att genom kunskapsutbyte bidra till bland annat fattigdomsbekämpning, genomförandet av Agenda 2030-målen och demokratiutveckling.

Bild på de globala målen för Agenda 2030Kommunalt Partnerskap är en samarbetsform mellan svenska kommuner, regioner och landsting och deras motsvarigheter i låg- och medelinkomstländer. Det är organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som samordnar partnerskapen och verksamheten finansieras av Sida.  I december 2019 beslutade kommunstyrelsen i Lunds kommun att tillsätta en projektgrupp med uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett kommunalt partnerskap. Syftet med arbetet är att hitta gemensamma utmaningarna där städerna kan lära av varandra. Målet är att den ökade kunskapen som partnerskapet ger ska bidra till organisationsutveckling som påverkar såväl förtroendevaldas arbetssätt som Lunds demokratiutveckling i stort. 

- Det är positivt att vi som ledande kunskapskommun kan agera både på lokal och global nivå för att utveckla demokratin, stärka de mänskliga rättigheterna och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Med världsledande universitet, forskningsanläggningar och innovationsmiljöer har vi mycket att bidra med. Dessutom finansieras det helt med externa medel och sker i samarbete med Lunds Universitet och Raoul Wallenberg institutet. Nu ser jag fram emot att utbyta erfarenheter med Francistown i Botswana och lära av varandra, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande

Genom ICLD har Lunds kommun nu kommit i kontakt med Francistown i Botswana. Francistown är Botwanas näst största stad efter huvudstaden Gaborone och har ungefär 100 000 invånare. Förutom ansökan om kommunalt partnerskap har Lunds kommun och Francistown erbjudits möjligheten  att delta i ett pilotprojekt som syftar till att skapa en nationell plattform för MR-frågor.

- Lunds kommun har en lång historik av att vara en aktiv part i det internationella utvecklingsarbetet. Att fortsätta detta tillsammans med Francistown och dessutom då kunna fokusera extra mycket på frågor kring mänskliga rättigheter och Agenda 2030 är oerhört intressant, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade under måndagens sammanträde att Lund ska medverka i ICLD:s förberedelseprojekt mellan Lunds kommun och Francistown. KSAU beslutade också att utse Jan Annerstedt (FNL) och Anders Almgren (S) som representanter för Lund i förberedelseprojektet.

- Det här projektet ger oss många möjligheter att arbeta med Agenda 2030-målen och vårt ungdomsarbete. Men framförallt ger det oss en stor möjlighet att utveckla vårt demokratiarbete, säger Mattias Hedenrud, utvecklingschef i Lunds kommun.