Förseningar gällande årets avgiftsberäkningar och bidragsbeslut inom äldreomsorg och LSS

31 mars, 2020

Den årliga omräkningen av avgifter och beslut av bidrag inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning är försenad. Vi ber alla med äldreomsorg och LSS-insatser om överseende med detta.

De nya avgifterna och storleken på bidragen kommer att gälla retroaktivt. Summan kommer att framgå på beslutet eller fakturan som skickas ut till berörda så fort omräkningen är gjord eller beslutet är taget.

Avgifter för äldreboenden

De nya avgifterna kommer gälla retroaktivt från och med 1 februari 2020.

Kommunalt bostadsbidrag för äldreboenden

Omräkningen av storleken på bostadsbidraget gäller retroaktivt från 1 februari 2020.

Kommunalt bostadsbidrag för bostad med särskild service enligt LSS

Omräkningen av storleken på det kommunala bostadsbidraget gäller retroaktivt från 1 januari 2020.

Abonnemangsavgift för hjälpmedel

Avgiften för hjälpmedel gäller retroaktivt från 1 mars. På grund av förseningar kommer kostnaden läggas på tidigast maj månads faktura.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare.

Vi ber dig om överseende för längre handläggningstider och svarstider på telefon eller e-post på grund av underbemanning.

Telefontider: Måndag–fredag 9–12, måndag, onsdag, torsdag 13.30–15.00.

Telefon:

046-359 50 24

046-359 83 47

046-359 50 00 (Medborgarcenter)

E-post: avgiftsgruppen@lund.se