Så ska kommunen och universitetet fortsätta sitt samarbete

8 april, 2019

Nu har Lunds kommun och Lunds universitet tecknat ett nytt samverkansavtal. Avtalet fastställer en gemensam vision och fyra fundament där kommunen och universitetet ska driva utvecklingen tillsammans.

Samarbetet mellan Lunds universitet och Lunds kommun formaliserades genom ett samverkansavtal 2014. I det uppdaterade avtalet konkretiseras organisationernas gemensamma ansvar att säkerställa Lund som ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum.

- Det är viktigt att Lunds konkurrenskraft är fortsatt stark och att vi tar tillvara all den kompetens och kunskap som finns inom vår kommun. Ett nära samarbete med universitetet är avgörande för att Lund ska bli en ännu starkare regional motor där fler arbetstillfällen skapas genom forskning och nya företag som har sin grogrund i universitet, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

I och med att det nya avtalet undertecknas, tydliggörs det gemensamma ansvaret som kommunen och universitet tillsammans har för att driva utvecklingen framåt.

- Lunds universitet har en stark dragningskraft som lockar studenter, forskare och experter till regionen. För att vi ska attrahera och behålla kompetensen i regionen är det nära samarbetet med Lunds kommun avgörande, särskilt när det kommer till infrastruktur, bostäder och skolor, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

FAKTA Fundament och prioriterade utvecklingsområden 2019

1. Stadsutveckling

a. Botaniska trädgården

b. Science Village Scandinavia (SVS)

c. Campusutveckling utefter Kunskapsstråket

d. Infrastrukturella frågor

e. Konferenssamarbeten

2. Publika kultur- och museiverksamheter

a. Skissernas Museum

b. Historiska museet

c. Vattenhallen Science Center

3. Näringsliv och innovationssystem

a. Ideon Science Park

b. Medicon Village

c. Inkubatorer

4. Studenter

a. Studentlivet vid Akademiska Föreningen, nationerna och studentkårerna

b. Studentbostäder

c. Ansvar för studenters hälsa och välbefinnande

d. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)