Nominera kandidater till årets integrationspris

26 september, 2019

Vet du någon som kämpar för integration i Lund? Nu är det dags att nominera kandidater till Lunds kommuns integrationspris 2019. Priset syftar till att uppmuntra insatser som arbetar med att föra människor närmare varandra.

Priset delas ut till en förening, organisation, nätverk, företag eller kommunal verksamhet som lyckats väl med sina insatser för ökad integration i Lund.  Det kan till exempel vara att främja samarbete, bidra till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund, att arbeta med konkreta åtgärder - inte enbart baserat på avståndstagande på rasism och diskriminering, att få fler Lundabor att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor samt att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat.

Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagaren utses av en jury med representanter från Lunds kommuns Integrationsråd, föreningslivet och andra som är insatta i integrationsarbetet i Lund.

Nominera gör du via vår e-tjänst senast 24 november

Relaterad information