Nominera årets frivilliga samhällsarbetare 2019

11 oktober, 2019

Känner du någon som genom särskilt engagemang för sitt frivilliguppdrag hjälper barn, unga, äldre eller andra i en utsatt situation? Lunds kommun utser för första gången årets frivilliga samhällsarbetare. Ta chansen att nominera din kandidat senast 15 oktober.

Den nominerade ska vara någon som engagerar andra att engagera sig och som på annat sätt förtjänar att uppmärksammas för sitt engagemang för sina medmänniskor. Det kan till exempel vara en god man, förvaltare, särskild vårdnadshavare, ledsagare, kontaktperson, förtroendeman, volontär för seniorer, personligt ombud, stödfamilj/kontaktfamilj, lekmannaövervakare eller organisation som jobbar för att främja frivilligt samhällsarbete.

Den nominerades insats ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

  • Främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan människor
  • Engagera fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i frivilligt samhällsarbete
  • Utgöra ett engagemang av stor betydelse för hjälpbehövande i Lunds kommun

Nominera

Lämna ditt förslag digitalt eller via post till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund. Märk kuvertet ”Årets Frivilligarbetare”.

Nominera årets frivilliga samhällsmedarbetare digitalt

Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till den nominerade samt en kort motivering. Tänk på att motiveringen ska vara tydlig även för den som inte är insatt. Den ska också innehålla dina kontaktuppgifter för eventuella kompletterande upplysningar.

Både privatpersoner som bor i Lunds kommun och föreningar och företag som verkar i kommunen kan nominera kandidater till priset.

Delas ut för första gången

Lunds kommun har en mängd frivilliga samhällsarbetare som engagerar sig i olika frivilliguppdrag för att hjälpa barn, unga, äldre och andra behövande i samhället. Insatserna är stora och betydelsefulla, men uppmärksammas sällan. Priset har instiftats för att uppmuntra de insatser som görs för att främja frivilligt samhällsarbete.

Priset delas ut på Internationella frivilligdagen 5 december.

För frågor om priset, kontakta frivilligpriset@lund.se

Relaterad information