Kultur och kreativitet- topplacering för Lund!

14 oktober, 2019

Den 8 oktober släppte EU-kommissionen 2019 års översikt över städers kultur och kreativitet: ”The Cultural and Creative Cities Monitor”. Rapporten är ett verktyg för att jämföra och stärka den kreativa potentialen i europeiska städer, vilket är något som behövs för både ekonomisk och social sammanhållning. Städerna är uppdelade i storleksgrupper och i gruppen 100 000 – 250 000 invånare hamnar Lund som etta!

–  Det här ett kvitto över det hårda och målmedvetna arbete som bedrivs av många och inom många områden inom vår kommun. I Lund finns en kreativitet, skapandekraft och kulturmiljö som vi är otroligt stolta över och vi är fast beslutna att ta tillvara på den potential detta skapar, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

”The Cultural and Creative Cities Monitor” har tagits fram av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum och innehåller en uppdaterad beskrivning av Europas kulturella och kreativa rikedom och omfattar 190 städer i 30 länder. Den första översikten släpptes 2017 och använder kvantitativa och kvalitativa uppgifter för att mäta städers kulturella och kreativa potential. De kvantitativa uppgifterna mäts med 29 indikatorer på nio områden som speglar de tre viktigaste aspekterna av städernas kulturella, sociala och ekonomiska livskraft:

  • Kulturell dynamik, mäter stadens kulturella puls i form av kulturinfrastruktur och kulturdeltagande.
  • Kreativ ekonomi, fångar hur de kulturella och kreativa näringarna bidrar till jobb och innovation i staden.
  • En gynnsam miljö, speglar de materiella och immateriella tillgångar som hjälper staden att till sig kreativa talanger och få fler att delta i kulturlivet.

Utöver Lund var Paris, Köpenhamn och Florens bäst i sina respektive storleksgrupper.

– Detta är något som hela Lund ska vara stolta över och ta åt sig äran för. Att allt det som görs i staden nu uppmärksammas på detta sätt visar att vi, hela Lund, är på rätt väg. Riktigt roligt, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör Lunds kommun.

Mer information:

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/commission-launches-new-edition-cultural-and-creative-cities-monitor-2019

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/cultural-creative-cities