Högevall satsar på städning med ozonvatten

2 januari, 2019

Ozonvatten i stället för kemikalier – kan det vara framtidens modell för att städa badhus och duschutrymmen? Ja, det är förhoppningen utifrån de tester som Högevallsbadet just nu genomför tillsammans med Lundafastigheters lokalvård. - Det låter nästan för bra för att vara sant, säger Stefan Sjöström, samordnande verksamhetsledare på Högevall.

Metoden bygger på att tillsätta extra syre till vanligt kranvatten, vilket ger molekylerna den kemiska formeln H3O. Det är ingen ny uppfinning i sig utan används i många olika sammanhang, men Högevall är förmodligen den första stora badanläggning som bestämt sig för att testa metoden.

-Det är ozonvatten, det är alltså inte mer ozon i luften för det kan vara farligt, betonar Mary Bäckström, arbetsledare på Lundafastigheters lokalvård och visar den utrustning som installerats likt ett proppskåp på en av städförrådets väggar.

-Större än så är den alltså inte. Kallt vatten och en elkontakt, det är allt som behövs. Det är enklare hantering än med kemikalier och inga stora grejor man behöver ha med sig.

Butsara Eriksson startar omvandlaren.

dén föddes tidigare i år, när Högevall och Lundafastigheter diskuterade hur man skulle kunna förbättra kvalitén på städningen i några svårstädade utrymmen. Anläggningen har hög beläggning med omkring 9000 besökare i veckan och använder årligen stora mängder kemikalier för att få bukt med fett och smuts – i alla fall fram till nu.

-Det är väldigt speciell städmiljö på ett badhus. Vi kände att vi behövde vara nytänkande, säger Stefan Sjöström.

Sagt och gjort, Högevall och Lundafastigheter drog nytta av varandras kunskaper på området och kom fram till att man skulle testa att städa med avjoniserat vatten, samma metod som bland annat kan användas till fönstertvätt och rostfria ytor. Men i duschar och omklädningsrum gav inte detta önskat resultat – i stället beställdes ozonomvandlaren från en tillverkare i Kanada.

Försöken inleddes för några veckor sedan och kommer att pågå ytterligare några månader med en förhoppning om att det ska bli minst lika rent som med kemikalier. Men det handlar inte bara om att göra miljömässiga vinster, det handlar i lika hög grad om personalens arbetsmiljö och gästernas upplevelse av att besöka Högevall.

-När man städar med maskin och kem behöver vi mycket utbildning och skyddsutrustning, det behöver vi inte längre i samma utsträckning, konstaterar Thomas Lindhard, enhetschef på Högevall.

-En stor fördel är att vi kan göra punktinsatser under drift och få högre kvalitet än idag. Vi kan göra det utan att störa gästerna och utan risk för deras hälsa, konstaterar Stefan Sjöström.

Så här långt ser det lovande ut. Ozonvattnet tar inte bara bort fett och smuts utan även lukt, men innan metoden kan tas i bruk ”på riktigt” vill Högevall samla in information och göra en grundlig riskanalys. Syftet med denna är att räta ut eventuella frågetecken och se vilka rutiner som kan behöva ändras. Även miljöförvaltningen är informerade om utvecklingen.

-När alla värden är konstaterade och alla känner sig trygga kan vi köra igång, säger Thomas Lindhard.

Att på det här viset testa sig fram för att hitta bästa tänkbara lösning är onekligen ett bra exempel på att ”leva” Lunds kommuns nya vision. För att kunna göra det har det, enligt Thomas Lindhard, varit en styrka att Högevall köper städningen av fastighetsägaren Lundafastigheter – till skillnad mot många andra badanläggningar där städningen ligger som en del i Badvärdarnas eller receptionisternas uppdrag.

-Här har vi personal som är utbildade för just att städa, säger han. Då blir det också mycket lättare att diskutera utvecklingsmöjligheter tillsammans.

Han får medhåll av Mary Bäckström:

-Det är kul att vi arbetar tillsammans och vill utvecklas tillsammans. Och om det fungerar här kan det fungera på andra ställen, i exempelvis omklädningsrum och duschutrymmen på idrottshallar.

-Det är konstigt att ingen testat detta förut. Fungerar detta kommer det att revolutionera hela badbranschen, avslutar Stefan Sjöström.

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet