Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt

4 september, 2019

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att Hedda Anderssongymnasiet byggs på Svaneskolans tomt. Nu fortsätter arbetet med lokallösningar för de båda skolorna.

Det har sedan tidigare beslutats att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt. I våras inleddes en utredning om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet. Bakgrunden till utredningen var den försenade tidsplanen för byggandet av skolan på tomten där Svaneskolan ligger i dag, Lunds kommuns ekonomiska situation och osäkerheten kring samverkansavtalet med de närliggande kommunerna gällande gymnasieplatser.

Efter att alternativen jämförts kvarstod två alternativ; att bygga skolan som planerat på Svaneskolans tomt eller att kommunen hyr lokaler av en extern fastighetsägare på Ideon. Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Hedda Anderssongymnasiet byggs på Svaneskolans tomt enligt tidigare fattade inriktningsbeslut.

- Jag tycker det är bra att vi nu har ett tydligt ställningstagande från politiken som fattats på ordentligt underlag. Utredningen har gett våra förtroendevalda ett balanserat och gediget underlag där vi vägt fördelar och nackdelar mot varandra och där vi räknat på vad de olika alternativen kan komma att kosta för verksamheten. Byggandet av Hedda Anderssongymnasiet är den största investeringen i Lunds kommun under hela 2010- talet, till och med större än spårvägsprojektet. Det gör det ännu viktigare att vara noggranna med alla beslutsunderlag vi har, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Beslutet innebär även att planeringen för evakuering av Svaneskolan och planeringen för temporära lokaler för Hedda Anderssongymnasiet fortsätter. Under utredningens gång har ett intensivt arbete pågått för att möjliggöra bra förutsättningar för de båda skolorna. Hedda Anderssongymnasiet, som nu är i Parkskolans lokaler, kommer enligt nuvarande planer flytta till gamla tingsrätten. För Svaneskolan finns ett förslag från servicenämnden att placera Svaneskolan vid Lerbäcksskolan. Kommunstyrelsen tog inte ställning till Svaneskolans placering utan delegerade frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta nödvändiga beslut rörande såväl evakueringsplats som beställning av eventuella lokaler.

- Oavsett var skolorna kommer att placeras är det vår primära uppgift att säkerställa att alla elever oavsett vilken skola eller årskurs de går på, ska få en skolverksamhet av hög kvalitet, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Nu lämnas ärendet vidare för kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Samtliga handlingar och sammanträdestider till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns att läsa på www.lund.se/handlingar.