Har du ansökt om resebidrag inför gymnasiestarten?

6 augusti, 2019

Du som ska läsa en gymnasial utbildning, är folkbokförd i Lunds kommun och har minst sex kilometer till skolan har rätt att ansöka om busskort eller kontantersättning för resor.

Stadsbuss vid Domkyrkan

Vem har rätt till resebidrag?

För att få resebidrag (t.ex. gymnasiekort eller kontantersättning) måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola eller komvux.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Din dagliga färdväg mellan din bostad och skolan skall vara minst 6 km.
  • Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.
  • Du får kortet till vårterminen det år du fyller 20 år.

Läs mer om resebidraget och hur du ansöker

Relaterad information