Forskare ska hjälpa kommunen minska växthusgasutsläppen

22 november, 2019

Hur ska växthusgasutsläppen i kommunen minskas kraftigt innan 2030? Nu har forskningsrådet Formas beviljat cirka 1 miljon kronor till forskaren Kimberly Nicholas i ett samarbete med Lunds kommun för att ta fram vetenskapligt baserade processer för just detta.

Forskaren Kimberly Nicholas har fått anslag från Formas för att hjälpa Lunds kommun att kraftigt minska växthusgasutsläppen innan 2030. — För mig är det ett jättespännande uppdrag och en möjlighet för akademien att komma ut i verkligheten. Jag hoppas kunna bidra med forskning från olika delar av världen och storskaliga studier kring vad som verkligen lyckats när det gäller att minska klimatutsläppen, säger Kimberly Nicholas, universitetslektor vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS.

Lunds kommun har ett ambitiöst satt klimatmål som innebär 80 procents minskade utsläpp för 2030 jämfört med 1990. Med hjälp av Kimberly Nicholas kunskap in i kommunens organisation, är förhoppningen att få ett vetenskapligt förankrat underlag för det fortsatta klimatarbetet.

— Vi välkomnar Kimberly Nicholas till Lunds kommun och ser fram emot att gemensamt kunna omvandla forskningens insikter i praktiken. Det nära samarbetet mellan akademi och kommun ligger också i linje med det samverkansavtal universitet och Lunds kommun tecknat tidigare i år, säger Camilla Neptune (L), ordförande i kommunens miljö- och hälsoutskott.

Projektet som Kimberly Nicholas fått beviljat av forskningsrådet Formas ska börja 2020 och pågå under cirka ett års tid.

— Vår ambition att vara grönt föredöme i Lund stärks av Kimberly Nicholas forskningsanslag. Mig veterligen är det här första gången en kommun har en seniorforskare placerad hos sig. Jag ser verkligen fram emot Kimberlys bidrag att understödja och utvärdera kommunens klimatarbete, säger Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lunds kommun.