Fördelar för idrott, miljö och klimat på Sveriges första fotbollsplan med biokol

3 december, 2019

Sveriges första fotbollsplan med biokol har nu blivit anlagd på Linero IP. Något som medför vinster för såväl idrott som klimat och ekonomi.

Biokol sprids ut på gräsplanen vilket sedan myllas ner i jordenDet finns lösningar som bidrar till att tackla flera utmaningar. Biokol i gräsplaner är en sådan. Fotbollsplanen på Linero IP har nu renoverats och samtidigt fått en inblandning med biokol – vilket är första gången som biokol används i full skala på en fotbollsplan i Sverige.

– Det är mycket bra att vi vågar testa nytt och fortsätter ligga i framkant. Att eventuellt kunna förlänga en fotbollssäsong på naturgräs och samtidigt göra klimatnytta blir förhoppningsvis som att förena nytta med nöje, säger Camilla Neptune (L), ordförande i kommunens miljö- och hälsoutskott.

Markus Paulsson är energistrateg på Lunds kommun och projektledare för det Vinnova-finansierade Innovationsprojektet Rest till bäst där satsningen på biokolsplanen görs:

– Fördelarna med att blanda biokol i jorden till fotbollsplaner är många. Det bidrar dels till att säsongen för spel på gräsplan kan förlängas, dels har det flera miljö- och klimatfördelar, säger Markus Paulsson. 

Fördelarna med biokol är många:

  • Längre säsong: Biokolen bidrar till att göra jorden mer lucker och att mer näringsämnen och vatten binds i jorden, vilket gör att gräsrötterna får det bättre. Fotbollsplanen blir då slitstark och kan användas mer och under en längre tid av året.
  • Miljönytta: Biokolsplanen använder naturligt gräs och bidrar på så vis inte till ökad plastanvändning och att mikroplaster sprids i naturen, vilket är utmaningen med konstgräs.
  • Klimatnytta: Riktigt gräs binder koldioxid, men framför allt utgör biokol i marken en långvarig kolsänka. I fotbollsplanen på Linero binder biokolet drygt 20 ton CO2-ekvivalenter.
  • Ekonomisk nytta: Biokol är poröst och bra på att hålla vatten och näringsämnen. Gräset blir då mindre känsligt för torka. Det bidrar till att gräsmattan blir mer slitstark och att behovet av bevattning minskar. Även näringsläckaget, och därmed behovet av gödsling, kan minska. Det minskade gödsling- och bevattningsbehovet innebär i sin tur en lägre underhållskostnad.

Kan vara ett alternativ till konstgräsplaner

Försöket med fotbollsplanen genomförs av Idrottsservice och kommunkontoret på Lunds kommun, tillsammans med företaget Skånefrö AB. En förhoppning är att biokolsplanen ska kunna bli ett hållbart alternativ till konstgräsplaner.

– Som ett led i vårt arbete med Lundakem, Lunds kommuns kemikalieplan, så undersöker vi om biokol i gräsplaner kan vara ett miljövänligare alternativt till konstgräsplaner, vilket skulle innebära minskad användning av plast och därmed en minskad spridning av mikroplaster i naturen, säger Rickard Persson, enhetschef på Idrottsservice på Lunds kommun.

Andra användningsområden för biokol

Det är inte bara till fotbollsplaner som biokol kan användas. Inom projektet Rest till Bäst utvärderas biokolets egenskaper inom olika användningsområden, till exempel som jordförbättringsmedel som bidrar till en förbättrad tillväxt och vitalitet hos växter. Biokol kan exempelvis användas i större skala i offentliga parker, eller i mindre skala i privata trädgårdsodlingar.

FAKTA: Biokol

Biokol är det material som blir kvar när organiska material behandlats med hjälp av pyrolys, det vill säga har blivit upphettade till en hög temperatur i en syrefri miljö. Genom att göra biokol av organiskt material, istället för att elda upp det, så förhindrar man att den kol som finns i exempelvis grenar och annat park- och trädgårdsavfall släpps ut i atmosfären som koldioxid.

I projektet Rest till Bäst tittar deltagarna på lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. Projektet har 14 partners och delfinansieras av Vinnova.

 

Relaterad information