Trafik och framkomlighet under Musikhjälpenveckan

6 december, 2018

Vi räknar med mycket folk i stadskärnan 10-16 december på grund av Musikhjälpen. I samband med konserter på framförallt kvällstid kan det bli många människor som rör sig ute, särskilt mellan Stortorget och Lund C. Oavsett om du går, cyklar, åker buss eller kör bil bör du vara ute i god tid och vara extra uppmärksam.

Om det blir aktuellt att stänga av trafiken är det i första hand sträckan förbi Stortorget som påverkas. Vi håller öppet för trafik så länge som möjligt, men har beredskap för att stänga av med kort varsel i samråd med Polis och arrangör. Det kan till exempel ske vid konserter på kvällstid som lockar extra många besökare, mest sannolikt runt kl 20-22, och då under en kortare tid.

Eftersom gatan förbi Stortorget endast trafikeras av behörig trafik är det i huvudsak cyklister, stadsbussar och taxi/transporter till fastigheter som påverkas vid en stängning.