7 augusti, 2018

Det går bra att bygga området Science Village vid ESS på Brunnshög. Det menar regeringen som har haft sista ordet kring den detaljplan som tidigare har varit upphävd.

Att arbetet med förverkliga detaljplanen för Science Village nu kan gå vidare gör det möjligt att knyta samman de båda forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. I området ska det byggas forskningsinstitut, kontor, tillfälliga forskarbostäder, filialbyggnader för universitetet, ett besöks- och businesskontor och annan nödvändig service.  

– Att Lund och Sverige står värd för två världsledande forskningsanläggningar innebär en enorm potential inte bara för Lund utanför hela regionen och även nationellt. Det är bra att regeringen sätter ner foten i de säkerhetsfrågor som funnits och att vi nu med full kraft kan genomföra utvecklingen av Science Village som är så avgörande för att få ut största möjliga samhällsnytta av anläggningarna, säger Anders Almgren (S) kommunstyrelsens ordförande.  

Tidigare har Länsstyrelsen i Skåne upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen med anledning av att ESS är en unik anläggning där kunskapsläget var bristande vad gäller risk- och säkerhetsfrågor. Lunds kommun bad då regeringen pröva frågan. Efter det har Strålsäkerhetsmyndigheten fattat beslut om beredskapskategori för ESS och underlaget visar att man kan bygga Science Village som planerat. Därför ger regeringen nu klartecken till detaljplanen. 

– Ett mycket positivt beslut och en viktig pusselbit som ger en trygghet för alla involverade aktörer i vår fortsatta utveckling av Science Village. Processen har inneburit ett visst tapp i tempo, men vi har förberett oss för ett positivt beslut, så att vi nu kan återuppta arbetet med full kraft, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.