Inför renoveringen av Stadshallen – från finrum till vardagsrum

1 november, 2017

Den lockar till sig arkitektstudenter från hela världen – och förhoppningen är att fler Lundabor ska göra detsamma när Stadshallen nu får sig ett välbehövligt ansiktslyft. Nu är det dags att lyfta Lunds undanskymda pärla!

Våren 2017 fattade Lunds politiker ett principbeslut om att renovera Stadshallen ochi augusti 2018 togs ett nytt beslut om hur omfattande projektet kommer att bli och vad det får kosta. Det handlar både om en tekniskt nödvändig renovering samt en modernisering som förvandlar Stadshallen utifrån arbetsnamnet "från finrum till vardagsrum" till en mer levande mötesplats inom ramen för det så kallade Centrumlyftet.

Renoveringsplanerna innebär inte någon totalförvandling utan utgår från den byggnad som Klas Anshelm ritade i början av 1960-talet och de verksamheter som finns där idag.

Stadshallen interiör

Staden möter rummet

Lund har redan idag en byggnad, eller rättare sagt ett kvarter, som får arkitekturstudenter från hela världen att höja på ögonbrynen och säga "wow" när de kommer på studiebesök. Samtidigt är det förmodligen många Lundabor som bara skyndar förbi utan att fundera över helheten, vilka funktioner Stadshallen har och hur arkitekten egentligen tänkte när han skapade kvarteret.

Kanske hör du också till dem, som passerat förbi och lagt märke till skärmtaket, de stora fönstren på andra våningen eller sett att det sticker upp ett par stora "burkar" på taket? Men har du tagit dig tid och gått in i byggnaden och uppför trapporna till andra våningen? Om inte, så gör det och låt dig slås av att hela den omgivande delen av staden faktiskt är en del av rummet!

- Stadshallen i Lund är en bit Lund i sig själv. Man kan säga att staden möter byggnaden och byggnaden möter staden på ett sätt som är väldigt medvetet gjort och oerhört skickligt hanterat, säger arkitekten Per Qvarnström, som skrivit en bok om Klas Anshelms samlade arbeten, dit även Konsthallen hör liksom flera byggnader på Lunds Tekniska Högskola.

Stadshallen är dock allt annat än tidstypisk, vilket bland annat syns på omsorgen i alla detaljer – från trappor till lamphållare och ventilationssystem – där det mesta kommer från Klas Anshelms eget skrivbord.

- Jag skulle vilja säga att den har unikt höga kvalitéer jämfört med mycket annat som tillkom under samma period, där mycket i den medeltida staden revs och ersattes av väldigt mycket sämre byggnader än vad som stod där tidigare, konstaterar Per Qvarnström.

- Anshelm var en oerhört skicklig formgivare men med mycket enkla och humana medel. Arkitektoniskt skulle jag vilja säga att han tillhör de tio vassaste och numera erkänt skickligaste arkitekterna i Sverige.

Diskuterades i mer än 30 år

Redan 1938 hölls en tävling om hur området skulle kunna gestaltas och 1961 var det dags igen och nu diskuterades inte bara ett nytt hus utan även Rådhusets framtid. Anshelm ville inte riva det gamla huset utan renovera det, lyfta fram det tegel som gömts bakom den putsade fasaden och uppföra en ny tegelbyggnad i samma färg. På baksidan av Stadshallen återskapades en gammal gränd som går ovanpå Stadshallens källare och förbinder huvudbyggnaden med den kontors- och butiksdel där bland annat Pressbyrån ligger. Och som alltså var en del av projektet.

Inför kommande politiska beslut har Serviceförvaltningen/Lundafastigheter tagit fram ett antal korta filmer, som berättar om kvarterets historia och om arkitekten Klas Anshelm. Förhoppningen är att du också ska känna dig inspirerad av historien och rent av inspireras att bidra med förslag för hur Lunds kommun bäst ska utnyttja Stadshallen i framtiden, utifrån den roll och det kulturella och demokratiska nav byggnaden är i dag!

Under hösten 2018-tidig vår 2019 genomförs upphandlig av gestaltning (arkitekt), byggentreprenad och operatör för driften av Stadshallen.

Under hösten 2017 producerade Lunds kommun fem korta filmer om Stadshallen, där du kan se och höra Per Qvarnström berätta om dess historia och vad som gör kvarteret speciellt. Nedan hittar du länkar till filmerna!