Lunds kommun har agerat fel

9 mars, 2017

I tisdags ändrades beslutet att låta två pojkar som begått våldtäkt mot en jämnårig flicka gå kvar på skolan. Istället beslutades att pojkarna får enskild undervisning på annan plats i Lund. I samband med det här, har skolans rektor i dag valt att lämna sin tjänst.

- Å Lunds kommuns vägnar ber vi om ursäkt till flickan och hennes familj. Det som har hänt är oacceptabelt. Lunds kommun har agerat fel. Vi delar rektorns bedömning när han väljer att lämna sin tjänst, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande.

Det har även vidtagits en rad åtgärder på skolan, både vad gäller elever, personal och vårdnadshavare. Bland annat har utvecklingsledare kopplats in för att intensifiera arbetet med värdegrundsfrågor på såväl den aktuella skolan, som skolorna i stort i Lund.

- Vi ska ha nolltolerans mot all typ av kränkningar och övergrepp. Värdegrundsarbetet ska ständigt manifesteras genom aktiva handlingar i det dagliga arbetet. Nu skärper vi våra rutiner och arbetssätt, så att den här typen av händelser aldrig ska inträffa igen, säger Elin Gustafsson, kommunalråd med ansvar för skolfrågor i Lund.