Lund prisas för bästa avfallsverksamhet

30 maj, 2017

Lunds kommun har fått utmärkelsen ”Bästa avfallsverksamhet” för 2016. Priset delades ut under branschorganisationen Avfall Sveriges årsmöte i Örebro den 30 maj.

Priset utgår från index som beräknas utifrån ett antal parametrar som speglar avfallsverksamheten i kommunen på ett bra sätt: kundnöjdhet, miljö och ekonomi. Miljö inkluderar bland annat avfallsmängder, materialåtervinning och matavfallsinsamling. Alla uppgifter är hämtade från Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web.

Lund har mycket nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning och kör helt fossilfritt. Taxan för avfallshanteringen har kunnat hållas nere. Avfallsmängderna gick ner något under 2016.

- Bakom denna utmärkelse finns i grunden alla Lundabor som återvinner, ger synpunkter på verksamheten och driver miljöarbetet framåt, säger Erik Rånlund, renhållningsdirektör. Vi tackar er alla för det goda samarbetet! 

Relaterad information