Lund C blir station för den planerade höghastighetsbanan

2 november, 2017

Kommunstyrelsen fattade igår beslut om ett ramavtal mellan kommunen, Hässleholms kommun, Region Skåne och Sverigeförhandlingen om den planerade höghastighetsbanan mellan Lund och Hässleholm.

Höghastighetsbanan är tänkt att börja byggas senast 2029. Lunds kommun åtar sig att medfinansiera satsningen med 120 miljoner kronor under förutsättning att Lund C utgör station för höghastighetstågen och att det blir en höghastighetsbana med maxhastigheter på 320 km/h.

Avtalet som kommunstyrelsen ställde sig bakom igår öppnar upp för att om markförlängning av banan i kommunen inte är möjligt kan andra alternativ vara aktuella. Om behov av till exempel nedgrävning av banan i form av en tunnel skulle bli aktuellt, ska eventuella merkostnader i så fall bekostas av staten.