Fyra förslag på Lunds nya centralstation

12 april, 2017

Fyra arkitektkontor har nu lämnat sina förslag på hur Lunds nya stationshus kan komma att se ut. Det är ambitiösa förslag som vill knyta ihop staden och stationsområdet.

Lunds nya centralstation ska ta form i området där den mittersta gångbron nu finns. Där kommer det att växa fram en helt ny form av mötesplats för både resenärer och lundabor.  

Nu kommer en särskild bedömningsgrupp med representanter från Lunds kommun och Jernhusen (bolaget som äger stationen) samt utomstående experter att utvärdera förslagen. Någon gång under sommaren beräknar man kunna presentera vilket eller vilka av förslagen som blir aktuella att arbeta vidare med. 

Utdrag av sammanfattningar från arkitektkontorens förslag:

3XN: "Byggnaden formges av resenärsflödet, invändigt och utvändigt. Rundade former leder resenärerna smidigt från A till B och ger känsla av genväg. Stationshallen mot Clemenstorget blir Lunds vardagsrum och stadens självklara mötesplats. Huvudentrén tar ett kliv ut på Clemenstorget för att bjuda in staden och ge stadga och liv till torget."

 

Henning Larsen: "Den nya stationen hyllar tanken om “att vara på väg”. Den önskar också bidra till värdet av resan genom att med ett enkelt grepp insistera på det specifika med platsen och glädjen vid återseendet av en stad och människor. Stationen markerar ett skifte från att snabbt susa igenom landskap och städer till att stiga av och till fots bege sig ut i en ny miljö med ett annat tempo där fokus ligger på detaljer, uppehälle och möten."

 

Belatchew: "Förslaget flyttar upp stationen till planet ovanför spårområdet. Detta för att åstadkomma maximal tydlighet och orienterbarhet men också för att ge tillräckligt utrymme för de stora resenärsflödena. De två delarna av staden förenas med en bred bro för smidig transit samtidigt som dess tak ger Lundaborna en ny Järnvägspark."

 

Elding Oscarson C.F. Möller: "Takformen löper runt alla fasader. Mot väster kragar den entusiastiskt ut i parken, återger omgivningens kulörer och silar dess ljus genom sin perforerade metallfasad. Mot Clemenstorget är skalan anpassad till torgets kvarterssidor. Byggnaden förankras i stenstaden med tegel, ramar in platsen och definierar ett nytt stadsrum längs Bangatan söderut."

 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se