Första rälsen på plats för Lunds spårväg

11 oktober, 2017

Den 11 oktober monterades första rälsen på den förberedda spårbädden i Brunnshögsgatan. Nu återstår det att finjustera avståndet mellan rälen, svetsa rälen samman och gjuta betong runt omkring dem. Att bygga spår är ett precisionsarbete som kommer att pågå under cirka ett års tid på olika platser längs med spårvägslinjen.

Första rälsen läggs på spårvägen vid Brunnshög Bild på när spårvägsrälsen läggs på Brunnshög– Idag har vi nått en ny milstolpe i projektet. Med rälsen i marken börjar spårvägen nu verkligen ta form. I de centrala delarna fortsätter arbetet med att bygga om ledningar ett tag till, men i Brunnshög blir det nu full fart med att bygga spår fram till våren, sägerPernilla von Strokirch,projektchef för Spårväg Lund C – ESS.

Det är sex erfarna experter som jobbar med spårmonteringen: tre spårtekniker, två spårsvetsare och en arbetsledare. Mycket av deras erfarenhet är från spårvägsbygget i Norrköping, även om metoden som används i Lund är unik för Sverige och kommer närmast från Freiburg i Tyskland. Spårvägen i Lund byggs med längsgående balkar: anläggningen blir robustare och lämpar sig bättre till att läggas i gräs, jämfört med ettvanligt ballastspår med slipers. Gräs kommer att användas i stora delar av spåret.

När rälsen är monterad, byggs spårvägstracén (spårområdet) färdigt. Sedan kommer ledningssolparna att resas och signalanläggningen att installeras. Till sist planteras träden och gräsmattorna rullas ut i tracén. Anläggningen planeras att bli färdigbyggd vid årsskiftet 2018-2019.

Läs mer

Du kan läsa mer om spårvägsprojektet genom att klicka på länken under "relaterad information".

Foto: Kristina Strand Larsson, kommunikatör Spårväg Lund C – ESS

Relaterad information