Nyheter och nyhetsarkiv

Februari

2021-02-25

Distansundervisning första veckan efter sportlovet på högstadiet och gymnasiet

Distansundervisning första veckan efter sportlovet på högstadiet och gymnasiet i Lunds kommun. Smittspridningen i Skåne påverkar skolundervisningen fram till påsk.

2021-02-24

Strömavbrott södra Lund

På onsdagseftermiddagen var cirka 3500 kunder i södra och sydöstra Lund utan ström efter ett strömavbrott vid 17-tiden. Avbrottet blev tack och lov kortvarigt denna gång och vid 18-tiden hade alla kunder fått tillbaka strömmen.

2021-02-22

Så mycket ökade Lunds befolkning år 2020

Sveriges tolfte största stad fortsätter att växa. Kommunens befolkning passerade 125 000 invånare under 2020. Vid årsskiftet var befolkningen 125 941 personer.

2021-02-19

Tillfälligt avbrott i spårvägstrafiken

Bussar ersätter spårvagnstrafiken till och med måndag 22 februari.

2021-02-19

Spårvagnar med tekniska problem

Det är problem med spårvagnstrafiken sedan någon vecka tillbaka. Du kan fortfarande resa längs sträckan eftersom bussar ersätter på turer när spårvagnen inte går – men vad är det som händer?

2021-02-18

Dags för vårvinterbeskärning - för luft, solljus och föryngring

I mitten av februari är det ett gnistrande vinterväder och kommunen håller på att avsluta hamlingen av platanerna på Clemenstorget. Det är Elenore Bengtsson, arbetsledare på serviceförvaltningen, och hennes gäng som sköter stadsparken, kommunens växtlighet i centrum och blomsterprogrammet. Här tipsar Elenore om vad man kan tänka på inför vårvinterbeskärningen.

2021-02-18

Nu finns det stöd för de unga som står långt från arbete och studier

I Lunds kommun finns en stor grupp unga vuxna, 16-29 år, som behöver extra hjälp och stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller komma igång med studier. Den 1 februari startade en tvåårig satsning för att ge stöd åt denna grupp.

2021-02-16

Långsiktigt hållbar återgång till närundervisning i Lunds högstadier

Det bästa för eleverna är att få undervisning på plats i skolan. Från och med vecka 12 kommer därför samtliga högstadieelever i Lund att vara tillbaka i skolan. För att få en långsiktigt hållbar återgång har barn- och skolnämndens presidium idag beslutat att fjärrundervisningen för årskurs sju och åtta ska fortsätta ytterligare en vecka efter sportlovet. Därefter ska årskurs 7 och 8 ha växelvis fjärrundervisning och närundervisning under vecka 10 och 11.

2021-02-14

Brand på särskilt boende

Under morgonen uppstod en brand på ett särskilt boende i Annehem. Räddningstjänst var snabbt på plats och kunde släcka branden.

2021-02-11

Avsiktsförklaring ger EM-kvalmatch till Lund

En ny avsiktsförklaring mellan svensk handboll, Skånes Handbollsförbund, Stiftelsen Arenan och Visit Lund AB är nu på plats vilket medför att vi räknar med fler handbollslandskamper i Lund närmaste åren. Lunds kommun kommer bland annat vara värd för handbollslandslagets första match efter den oförglömliga VM-turneringen där Sverige bärgade en silvermedalj – en EM-kvalmatch mot Montenegro kommer spelas i Sparbanken Skåne Arena den 9 mars.

2021-02-11

I Lund får man sitta kvar på krogen för att minska smittspridningen

Den tillämpning som görs i Lunds kommun av alkoholförbudet efter klockan 20 på restauranger och serveringsställen görs för att minska smittspridningen. Denna bedömning är gjord av Tillståndsenheten i samråd med miljöförvaltningen.

2021-02-11

Fortsatt bra resultat för Lunds kommun i SKR:s ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet”

Lunds kommun fortsätter att vara en av Sveriges tryggaste och säkraste kommuner. Det visar SKR:s årliga mätning ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet”. Mätningen jämför brotts- och incidentstatistik i Sveriges alla kommuner och Lund hamnar på plats 22 av 290.

2021-02-10

Beslut om styrelse ska tas om

En dom från Förvaltningsrätten i Malmö slår idag fast att upphäva valet av Lunds Rådhus AB:s och Visit Lunds AB:s styrelse. Bakgrunden är att Förvaltningsrätten anser att valet inte tillkännagivits på ett korrekt sätt.

2021-02-05

Risk för olyckor vid för tunn is - var försiktig!

Många önskar bege sig ut på nyfrusna vattendrag och sjöar för att vandra och åka skridskor i dessa vintertider. Eftersom risken för olyckor vid för tunn is är stor, vill vi uppmana dig att vara försiktig och följa nedan råd.

2021-02-05

Crazy Holding AB medger kommunens talan och ansöker om konkurs

Lunds kommun driver en rättsprocess mot Crazy Holding för att få tillbaka de 3,7 miljoner kronor som felaktigt betalats ut till bolaget. Nu medger bolaget kommunens talan och den inplanerade huvudförhandlingen ställs in.

2021-02-05

Förbud att servera alkohol på restauranger från klockan 20

Förbudet mot alkoholservering på restauranger från klockan 20 varje dag förlängs till den 14 februari. Detta följs upp med tillsyn för att säkra att smittspridningen av covid-19 kan begränsas så mycket som möjligt. Vid tillsyn kontrolleras även att gränsen för ett sällskaps storlek följs. Denna har sänkts från åtta personer till fyra personer.

2021-02-03

Vi storsatsar på att få fler lundabor i arbete!

Nu startar arbetet i en storsatsning som görs gemensamt av Lunds kommun och Finsam i Lund, för att ge ett riktat stöd till de medborgare som står allra längst från arbetsmarknaden. Målet är att de ska kunna hitta, få och behålla ett arbete.

2021-02-02

Preliminärt bokslut för kommunen pekar på stort överskott

Det preliminära bokslutet för Lunds kommun för 2020 pekar på ett stort överskott i relation till det budgeterade resultatet för året. Det absolut främsta skälet till överskottet handlar om statsbidrag som kommit för att mildra effekterna av coronapandemin.

2021-02-01

Arbetsmiljöverket häver skyddsstoppet på Polhemskolan

I fredags utfärdades ett så kallat skyddsstopp på gymnasieskolan Polhem. Anledningen var att Lärarnas Riksförbunds skyddsombud menar att arbetsgivaren inte kan garantera att avstånd hålls i lokalerna. Nu har Arbetsmiljöverket prövat skyddsstoppet och kommit fram till att det hävs utan krav på vidare åtgärder.

Januari

2021-01-31

Svaga isar- tänk på säkerheten!

Många njuter av det vackra vintervädret och åker pulka och skridskor. Men tänk på att isarna kan vara tunna på många ställen. Det gäller så väl på sjöar som på avrinningsdammar som frusit. Testa alltid isen innan du ger dig ut och ha alltid en kompis och utrustning med dig.

2021-01-29

Fortsatt fokus på trygghet i kommunens östra delar

Medborgarlöftet om en trygg och säker kommun med fokus på de östra kommundelarna fortsätter. På grund av pandemin har polisen och kommunen nu valt att förlänga förra årets medborgarlöfte fram till och med den 30 juni 2021.

2021-01-29

Miljonstöd till Lunds studentnationer

Den pågående coronapandemin slår hårt mot Lunds studentnationers ekonomi. För att stötta nationernas viktiga verksamhet kommer Lunds universitet och Lunds kommun gemensamt att ge nationerna ett bidrag med sammanlagt 4,8 miljoner kronor.

2021-01-28

Årskurs 7 och 8 fortsätter med fjärrundervisning

Eleverna i årskurs sju och åtta kommer fortsatt ges fjärrundervisning fram till den 19 februari, för att sedan succesivt återgå till närundervisning. Det beslutade barn- och skolnämndens presidium i dag som en följd av Smittskydd Skånes rekommendation om en successiv återgång till närundervisning för Skånes högstadieskolor. Beslutet innebär att årskurs nio återgår till undervisning i skolans lokaler från och med måndag 1 februari.

2021-01-28

De får Lunds kommuns integrationspris 2020

Med nya kunskaper och insikter möter de barn och föräldrar med olika bakgrunder på ett inkluderande sätt i förskolan. Lunds kommuns integrationspris år 2020 tilldelas de förskolor i kommunen som jobbar med modellen Bygga Broar – med barn och unga i centrum.

2021-01-27

Mårten Hafström blir ny kultur- och fritidsdirektör

Mårten Hafström blir ny kultur- och fritidsdirektör i Lunds kommun. Det har kommunstyrelsen beslutat idag på ett extrainsatt sammanträde.

2021-01-27

Prata bygglov även på eftermiddagar

Det är många som vill bygga nytt eller ändra i sitt hem på olika sätt. Fler som vill bygga innebär också fler frågor.

2021-01-22

Lunds gymnasieskolor kombinerar när- och distansundervisning

Gymnasieskolorna i Lunds kommun ska kombinera närundervisning med distansundervisning från den 30 januari fram till och med den 1 april. Det beslutade utbildningsnämnden i dag.

2021-01-22

Strömavbrott i Skrylleområdet lördag den 23 januari

På grund av en brådskande reparation av en luftledning i Skrylleområdet planeras ett strömavbrott mellan klockan 8.30-10.00 i morgon lördag. Avbrottet berör verksamheterna på Skryllegården med gym och café. Verksamheterna kommer trots strömavbrottet att hålla öppet.

2021-01-22

Kommunens idrottsanläggningar öppnar för barn och unga igen

Högevallsbadet och idrottshallar öppnar upp för föreningsverksamhet med barn och unga födda 2005 och senare. Efter regeringsbeskedet igår fattade kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun beslut om att öppna upp idrottsanläggningarna från och med måndag. Verksamheterna håller dock fortsatt stängt för allmänheten.

2021-01-21

Fjärrundervisning i högstadiet en vecka till – successiv återgång förbereds

Barn- och skolnämndens presidium har i dag beslutat att fjärrundervisningen i Lunds kommunala högstadieskolor ska fortsätta under nästa vecka. Under tiden ska planering göras för att successivt kunna återgå till undervisning på plats med start för årskurs 9 den 1 februari.

2021-01-21

Så mår lundaborna – resultat från Region Skånes folkhälsoenkät

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter över vuxna skåningars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Hösten 2019 fick var tionde skåning i åldern 18–84 år möjlighet att svara på den senaste folkhälsoenkäten, vars resultat nu är sammanställt. För Lunds del framgår det bland annat att Lund är en välmående kommun men har utmaningar inom bland annat psykisk hälsa, stillasittande och narkotikabruk.

2021-01-21

Kommunen storsatsar på arbetsmarknadsinsatser för att få fler lundabor i arbete

Antalet personer med försörjningsstöd ökar i Lunds kommun. För att bryta denna trend gör kommunen nu en kraftfull satsning för att ge stöd till att fler lundabor får ett arbete eller utbildning så att de kan bli självförsörjande. Detta beslutade socialnämnden på onsdagens möte.

2021-01-20

Tyck till om den nya stambanan Hässleholm–Lund

Den 20 januari–16 mars bjuder Trafikverket in till sitt tredje samråd under lokaliseringsutredningen av ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Trafikverket har tagit fram en interaktiv karta, där du kan se olika alternativ för var den nya stambanan kan sträcka sig i landskapet. Du kan också själv lämna synpunkter.

2021-01-20

Utmaningar och nytt cityläge för kommunens destinationsbolag

Lund Tourist Center och Biljettbyrån fortsätter sin digitala serviceresa på det nya året. Från och med februari drivs arbetet från en ny adress när bolaget Visit Lund AB får nya lokaler på Bytaregatan.

2021-01-15

Ansökan om föreningsbidrag för aktiviteter som motverkar ensamhet

Äldre och personer med funktionshinder har drabbats hårt av den rådande pandemins sociala restriktioner. Många har isolerats i sina hem, då flera verksamheter har fått stänga ner på grund av smittan. För att stötta initiativ som kan bryta ensamheten har vård och omsorgsnämnden beslutat utöka budgetramen för bidrag för de med funktionshinder och ideella organisationer.

2021-01-14

Utvärdering visar att socialpsykiatrin i Lund får höga betyg av brukarna

Nästan alla lundabor som har en psykisk funktionsnedsättning och får stöd inom socialpsykiatrin i Lund upplever att de får ett bra stöd i sin återhämtning. Allra högst betyg får relationen till personalen. Det visar en färsk undersökning.

2021-01-11

Sökes: Feriepraktikplatser till lundaungdomar under sommaren 2021

Hjälp oss att ge fler lundaungdomar en lärorik sommar då de får möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet! För att förebygga en ökande ungdomsarbetslöshet kan privata företag, föreningar, kommunala bolag och förvaltningar erbjuda feriepraktikplatser. Kommunen står för halva respektive hela lönekostnaden för företag och föreningar.

2021-01-07

Fjärrundervisning för årskurs 7–9

I dag har barn- och skolnämnden, i samråd med skolledningen, fattat beslut om att övergå till fjärrundervisning för elever i årskurs 7–9 i Lunds kommunala grundskolor.

2021-01-07

Extra studiedag för grundskolan den 8 januari

I morgon, 8 januari, får elever i Lunds kommunala grundskolor en extra studiedag. Bakgrunden är den ökade spridningen av covid-19 och att det därför kan bli aktuellt med fjärrundervisning för årskurs 7–9.