Nya koloniavtal

Här hittar du frågor och svar om processen kring nya koloniavtal.

 1. Hur ser avtalsprocessen ut just nu?
  Det tidigare avtalet gällde till och med 31 december 2019, och med ett års uppsägningstid. Under 2019 förhandlade kommunen med koloniföreningarna kring villkorsändringar i avtalet. Eftersom avtalet inte sades upp före den 31 december 2018 och inga nya villkor beslutades före den 31 oktober 2019 gäller detta avtal ytterligare 10 år.

 2. Vad innebär det för mig som koloniägare att mitt gamla avtal löper ut innan det finns ett nytt avtal? 
  Ditt nuvarande avtal fortsätter att gälla i till och med 2029-12-31. 

 3. Jag har fått ett brev från tingsrätten om hänskjutning från arrendenämnden, vad betyder det? 
  Lunds kommun ansökte hösten 2019 om ett så kallat hänskjutande hos arrendenämnden eftersom avtalsprocessen drog ut på tiden. Kommunens hänskjutande av avtalen har dock avvisats av arrendenämnden på grund av att det i befintliga avtal saknas rättsfakta som stöder ett påstående om att avtalen är bostadsarrende. En mindre del av arrendatorerna fick information om detta direkt från arrendenämnden.

 4. Varför omförhandlades avtalen under 2019?  
  Lunds kommun vill aktualisera arrendevillkoren så att de speglar kommunens politiska inriktning och så att arrendeavgifterna täcker kommunens kostnader för service och administration. Omförhandlingen gäller kommunens avtal med enskilda kolonister, koloniföreningar och med Lunds kolonisters centralförening (LKC) .

 5. Kan kommunen komma att bygga på min kolonilott? 
  Lund växer och det finns ett långsiktigt behov av mark för nya bostäder och ny infrastruktur, men Lunds kommun värnar också om stadens koloniområden som värdefulla trädgårdsparker för både kolonister och lundabor. För närvarande finns det inga konkreta beslut om att koloniområden kommer att bebyggas eller tas i anspråk för andra ändamål. 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/nyakoloniavtal

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun