Uteklassrum Skrylle

Skryllegården ligger mellan Dalby och S.Sandby. Anläggningen byggdes 1972. I området finns 10 naturreservat som alla kan nås med utgångspunkt från Skryllegården. Skryllereservatet avsattes 1993 för rekreation, friluftsliv och undervisning. Skryllegården ägs av Lunds kommun och drivs av Friluftsfrämjandet.

Här finns motions- och vandringsspår av varierande längd.
Om man vill hitta en egen plats så kan man lämna spåren och gå in en bit i skogen. Man upptäcker då att Skrylleskogen består av mycket mer än motionsspår. Den egna platsen kan man kanske återvända till vid olika tillfällen för fältstudier eller kanske bara som "vår egen rastplats".I vår presentation av Uteklassrum Skrylle har vi valt att presentera fyra olika platser:

  • Skrylle sjö
  • Tallängen
  • Belsebo
  • Fotbollsplanen

Skrylle sjö

sjönHär har ett relativt nytt område öppnats för oss besökare. Det är lätt att hitta dit. Följ Romundspåret (Myrspåret) ett par hundra meter så hittar du en övergång in i området när du passerat öppningen i stengärdsgården. Det är stängsel runt hela området, dels för att kunna ha betande djur och dels, där det är som brantast, för att förhindra olyckor. Det finns flera övergångar runt området så man behöver inte ta samma väg ut igen. Om man väljer den här närmaste platsen att gå in i området så har man en fantastisk utsikt dels ner över den lilla sjön, dels över landskapet.

Ett härligt lättöverskådligt område att vistas i. Platsen inbjuder till lek och rörelse i den kuperade terrängen. Skulle vi få uppleva snö någon vinterdag så finns det bra pulkabackar. Med lite god vilja kan man åstakomma några svängar med slalomskidorna och en liten tur på längdåkningsskidor. Det kan bli en friluftsdag som ger upplevelser för de yngre barnen.

Fundera runt hur platsen har kommit till! Vad har man använt den till? Hur har den fått det utseende den har i dag? Eftersom man brutit sten i området så är det intressant att studera brottets väggar. De äldre eleverna kan försöka bestämma vilken sorts sten det är i området. Det mesta av stenen är kvartsit, men den mörka stenen, som syns tydligt på den lilla höjden mitt i området, är diabas.

Med de yngre barnen kan man göra enkla stenaktiviteter.
Exempel på aktivitet: Varje elev samlar tre stenar. Välj med omsorg. Ingen sten får vara större än en knuten hand. Alla ställer eller sätter sig i en ring. Mitt i ringen är utställningsplatsen. Så kommer frågorna: Vem har den plattaste stenen? Eleverna visar sina stenar och man väljer ut den eller de plattaste stenarna och lägger dem tillsammans på utställningsplatsen. Vem har den rundaste, mörkaste, ljusaste, rödaste, minsta, största, vassaste stenen. Här är det bara att låta fantasin flöda. Gå igenom och försök komma ihåg vilka egenskaper som stämde in på de olika stenarna. Mer stenaktiviteter hittar du i naturskoleblad nr 36.

sten-labyrint-på-gräsOm man lägger de gemensamma stenarna i en lång rad och utnyttjar stenens längd hur långt når vi då? Ställ en elev där första stenen läggs och en elev där man tror att stenraden kommer att sluta. Lägg alla stenarna i en rad. Gissade ni rätt?
Man kan sedan avsluta med att göra en liten labyrint. En stenorkester kan ju också bildas.
OBS! Utnyttja inte stenarna som ligger ordnade i den tänkta bäckfåran till utställningar och byggmaterial.

Naturligtvis drar "sjön" (dammen). Det var från början meningen att vi skulle få en badsjö men naturen ville annorlunda och nu får vi nöja oss med ett vattenblänk.
Växter har börjat etablera sig och några småkryp har också hittat hit. Det är tillåtet att håva i sjön. Titta gärna på vårt naturskoleblad nr 42 om håvningsmetodik

folk-plockar-svampI Skrylleområdet är det lämpligt att arbeta med svamp. Några exempel på aktiviteter:

  • Poängjakt -eleverna arbetar gruppvis. Varje art ger en poäng, dublett ger minuspoäng.
  • Hur många olika svampar kan ni hitta? Var växte de? På t.ex. träd, stubbar eller på marken?
  • Gör en utställning av svamparna. Sortera efter eget system. Det kan vara efter färg, form, storlek, likheter eller växtplats. Eleverna kan själva bestämma hur de vill visa sina svampar.
  • Kan ni namnet på någon svamp eller med hjälp av svampbok artbestämma en eller flera?

Tallängen(grillplats nr 8)

Platsen kan nås genom att man följer elljusspåret tills man ser 500 m skylten. Där tar man stigen in till vänster och kommer ut i gläntan som vi kallar Tallängen. Den observante upptäcker några tallar längs stigen. Går man Romund/myrspåret så hittar man också hit. Man kan även snedda över stenbrottet samma väg som till "Hemliga stället". Platsen är utrustad med två bord med sittplatser och tak över. Här finns också en eldplats med bänkar runt.
Tallängen är en utmärkt plats där man kan laga sin mat eller äta den medhavda matsäcken. Man får en känsla av avskildhet trots att man inte är långt från Skryllegården.

grillplats

mat

I fjärran skymtar Krankesjön

Matlagning, foto:Kerstin Andersson

Här växer bland annat ljung, lingon- och blåbärsris, stensöta, mossor och lavar. Enbuskarna dominerar buskskiktet och här finns både glas- och vårtbjörk. Längs stengärdsgården växer stora bokar och ekar, grenarna når ända ner till marken så de är lätta att studera. Mångfalden gör att det inte är svårt att hitta på aktiviteter som rör naturen. Leken får också plats. Skogen ner mot Måryd, som inte föll i stormen, är nu avverkad och så länge inte nyplanteringen är gjord är det tillåtet att bygga kojor. Om man går genom stengärdsgården där Romundspåret passerar och höjer blicken öster ut så har man en fantastisk utsikt och ser både Krankesjön (närmast) och Vombsjön.

Tallängen är en utmärkt plats för lägerverksamhet och friluftsteknik. Förutom naturstudier av olika slag så vill vi gärna rekommendera platsen när man vill arbeta med och runt elden. Eleverna har god plats om yxa och kniv ska användas. Med hjälp av presenningar kan man här bygga olika typer av vindskydd.

Belsebo

belseboI samband med projektet Lärande Natur anlades en ny ekobas "Skrölle". Ca 200 meter söder om Skryllegården ligger ett stort cirkelformat vindskydd som är till för bla. skolverksamhet. Vindskyddet rymmer en hel klass för övernattning och är utrustad med eldstad. Bokning sker via Skryllegården där du mot avgift även kan låna utrustning om du vill arbeta med hantverk.

Platsen inbjuder till aktiviteter runt lägerelden så som hantverk, matlagning och historieberättande. Området runt Belsebo håller på att återplanteras efter stormen 1999. När du rör dig i området så var rädd om de små plantorna!!

Fotbollsplanen (grillplats nr 14)

planstigen

Utgå från Skryllegården, välj det korta elljusspåret som är 1,2 km långt. Det spelar ingen roll vilket håll man går för sträckan är ungefär den samma. När man kommer längst söder ut, efter ca 500 m, så går det en stig ner mot en grillplats och mot den stora öppna platsen (fotbollsplanen). Grillplatsen är utrustad med två bord med sittplatser och tak över. Här finns också en eldstad.
När man ser den stora planen tänker man i första hand på bollspel, lekar som tar plats, samlingsplats för många klasser o.s.v. Detta märks inte minst under vårkvällarna då platsen används flitigt för klassutflykter med familjer. När det gäller vårkvällar så är rekommendationen att boka i tid.

Alf Henrikssons dikt säger oss att det är bäst att passa på för våren är kort:
Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den.
Då gick jag till min älskade och sade: se och känn!
Hon stod vid makaronerna hon sydde på en klut.
när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.

gräsplanVi vill gärna visa på att platsen också har andra kvaliteter. Runt planen finns bryn av träd och buskar; om vi nämner några som ask, ek, al, björk och kastanj så har den observante åtminstone 15 arter till att upptäcka. Upplev vinterns knoppar, vårens blommor, först kommer alen följd av hassel och sälg, häggen kommer efter och allt är fulländat när kastanjens blommor står som tända ljus. Mellan al och kastanj händer mycket. Alla trädslag har blommor att upptäcka, en del betydligt anonymare än t.ex. häggens. Under hösten kan vi studera och glädjas åt alla frukter och bär som finns på träd och buskar. Har klassen gjort ett vårbesök och studerat träd och buskars blommor är det spännande att se vad det blev för frukter. Mer idéer om hur du kan arbeta med träd får du i vårt naturskoleblad nr 43.

Elins Torp

elins-torpFör inte så länge sedan låg det ett torp ute vid bilvägen. På 1970-talet var huset fortfarande bebott. 1985 var torpet i så dåligt skick att det revs. Försök hitta platsen där Elin bodde. Vad finns det för spår efter torpet? Kan man hitta örter, buskar och träd som hör hemma i en trädgård? Går det att finna spår efter brunnen? Kanske var den stora kastanjen torpets vårdträd. En elevuppgift kan vara att rita och skriva en berättelse om stället. Hur kunde livet gestalta sig i och runt torpet under t.ex. början av 1900-talet. Besöker ni platsen under våren kan ni skörda lite spansk körvel och koka soppa på den.

Naturum

Skrylle Naturum ger information om naturen i Lunds kommun i allmänhet och om Skrylleområdet i synnerhet. Den permanenta utställningen innehåller information om kulturhistoria, geologi och flora. Under skärmtaket finns den taktila utställningen Skrylleområdets djurvärld med skulpterade djur, alla att ta och känna på. Naturvägledare finns i Naturum under vår- och höstsäsong.

Vill man syssla med geocaching är Skrylleområdet en utmärkt plats. Det finns ganska många gömmor i området.
Detfinns fleraiordningsställda platser med eldstad och skärmskydd. Vill du utnyttja en eller flera av dessa så kan du boka platsen. Det är kostnadsfritt. Du kan också köpa ved och låna galler för matlagning. Vill du veta mer om Skryllegården och naturumgå in på Skryllegårdens webbplats (länk nedan) och klicka dig fram bland de olika rubrikerna. Detaljerad karta över området finns att köpa i Skryllegårdens reception. Skryllegårdens telefon: 046/58525.

Så här tar man sig till Skryllegården

Cykelbanan finns mellan Dalby och Skryllegården och från S.Sandby till Skryllegården. För elever från Dalby och S.Sandby går det alltså bra att cykla eller promenera. Det går att ta sig kollektivt med buss från Lund även om det är glest mellan bussarna. För aktuella bussar och tider, se Skånetrafiken.