Uteklassrum Nöbbelövsparken

Namnet säger ungefär var parken ligger. Utgår man från Nöbbelövs torg och går västerut mot Hubertusgårdens skola så kommer man till ett grönområde.

nöbbelövsparken-kartaParken utgör ett grönt stråk från Nöbbelövsvägen i söder till Nöbbelövs kyrka i norr. Den norra delen kallas Jaktparken och den södra Nöbbelövsparken. Går man parkens hela längd så är den ca 1 km lång.

För skolorna i närheten är platsen känd och den ligger på promenadavstånd. Parken är lätt att nå även för andra med stadsbussarna.

Nöbbelövsparken genomgick under hösten 2003 en förnyelse. Man röjde dåbland annat fram nya rum ochanlade nya lekområden. Norr om torget upptäcker man en långsmal kulle som slutar i ett drakhuvud. Huvudet är tillverkat i trä av en konstnär.

drakkropp

drakhuvud

Drakens kropp

Drakens huvud


Här finns också en äventyrsbana. Ett annorlunda lekområde för de yngre eleverna. En större pulka- eller springbacke har också skapats.

Söder om skolan och torget finns en stor öppen plats som sluttar inåt som en jättegryta. Den är en härlig samlings, lek och matsäcksplats.

Lönnen dominerar men små dungar av olika träd finns. Vi räknade till 14 olika arter av träd och buskar. Parken är relativt ny så här finns inga gamla trädjättar utan medelstora träd. Några gamla pilar finns dock kvar från en svunnen tid. Hösten bjuder på en sprakande färgprakt där lönnen är gulast av alla. Under våren blommar lönnen på bar kvist och sprider en söt doft. Rosbuskar och hagtorn hör till några av de blommande buskarna.

Under hela sträckan ner till kyrkan finner man trevliga rum för utomhuslektioner.

Aktiviteter

Träd är ett givet tema i parken. Titta på vårt Naturskoleblad nr 43 om träd för att få idéer, se länk nedan.

Naturskoleblad 48 (se länk nedan)visar metoden för övningenLevande naturstig. Naturskolan har gjort en Levande Naturstig på temat träd i parken. Vill du ta del av den, med fakta om träden, så klicka på länken nedan.

Buskar och träd i olika skikt gör att fågellivet är rikt. Buskskiktet är bra platser för fåglarnas bon och höstens bär blir föda. Vill du arbeta mer med fåglar så kan du hämta idéer från Naturskoleblad nr 51.

hubertåsgårdensbarn höst

Höst i parken. Hubertusgårdens barn njuter av vila efter maten under en av sina utedagar.

För att lära känna sin stad och de olika områdena är tema parker ett bra sätt. Varje park har sin historia och utnyttjas på olika sätt. Under ett läsår kan olika parker besökas och dokumenteras på olika sätt. Många frågor uppstår. En del av dem kan besvaras på plats medan andra kräver att man söker svar i olika källor.

  • Vad är syftet med parken man besöker?
  • Varför ligger den just här?
  • Hur används den?
  • Tror ni att användningen har förändrats under årens gång?
  • Hur gammal är den?
  • Hur sköts den?
  • Är t.ex. fågellivet lika i de olika parkerna?
  • Vilken blir elevens/elevernas favoritpark?

Mer inspiration kan hämtas från våra Naturskoleblad och från uteklassrummen om våra parker.

Hur tar man sig hit?

Stadsbuss går till Nöbbelövs torg.
Ett alternativ är att stiga av vid Nöbbelövsvägen, vandra genom parken och ta bussen hem från Hubertusparken. För tider och bussar besök Skånetrafikens webbplats, se länk nedan.