Uteklassrum Nöbbelövs mosse

Ett område i förvandling! Nöbbelövs mosse ligger i den nordvästra delen av Lund. Områdets fuktiga marker har under många hundra år utnyttjats som slåtterängar, betesmark och även som torvtäkt. Mossen var då sank, flack och trädlös.

dammenUnder 1800-talet började man dika ut för att få odlingsmark. Området ansågs inte som särskilt värdefullt och delar av det användes under 1960- och 1970-talen för tippning av schaktmassor.

Vid ett besök under 1980- talet var inte platsen särskilt attraktiv. Endast tappra hundägare, fågelskådare och en och annan motionär hade upptäckt området.

Några spännande platser fanns dock kvar. En sådan var Gunnesboängen som ligger nedanför Gunnesbogården. Det var en ogödslad och antagligen aldrig upplöjd mark.

Följde man markvägen öster om järnvägen fann man, och finner fortfarande, en artesisk källa. Grundvattentrycket är så stort att bara genom att föra ner ett rör i marken så får man rinnande vatten.

Arbetet med att förändra området gjordes på 1990-talet. Det var fantastiskt att bara efter några år se den positiva förändring som området genomgick.

Dammar har anlagts. I nästan hela området har betet återupptagits. Viss trädplantering har gjorts. Här finns vandringsstigar, som kan utnyttjas både för längre och kortare utflykter. Vid den västra dammen är en kulle anlagd, som fungerar utmärkt som utsikts- och rastplats. I närheten finns också ett vindskydd,bord, bänkar och eldplats.

I de centrala delarna av mossen har viss dränering satts ur funktion, vilket gör att mer våtmark återskapats.

Området är nu ett utmärkt utflyktsmål för både skola och förskola.

Vandringar och några exempel på aktiviteter man kan göra i området:


Gunnesboängen

nöbbelövVi börjar vår vandring vid Gunnesbogården (4 H-gården) i den västra delen av mossen. Här finns en liten parkering där en hel klass cyklar kan parkeras.

På vänster sida om markvägen ner mot mossen har vi Gunnesboängen som under vår och försommar har en artrik flora. "Se men inte plocka". Genom att vara växtdetektiver (se Naturskoleblad nr 54 nedan) kan man upptäcka olika arter av starr, det vackra darrgräset, gökblomster, ängsull, mandelblom med flera arter. Flora och lupp är bra att ha med. Darrgräs och ängsull kan säkert inspirera till teckningar eller fotografering.

För klasser som har möjlighet att besöka mossen under flera tillfällen under året, kan en dokumentation över växt- och fågelliv göras.

Dammen och platsen runt omkring

Börjar man gå ner mot mossen, så märker man snart att det är dammen och området kring den som drar. Här finns mycket att upptäcka. Det är stora variationer beroende på årstid och väderlek. Under våren kan det behövas långa stövlar för att över huvud taget ta sig ner till dammen och utsiktskullen. Det är en underlig upplevelse att se änder simma på den försvunna vägen som blivit sjö.

nöbbelövsmosseNär översvämningen är som störst rekommenderar vi att man tar markvägen som går åt öster (höger) på sträckan ner mot dammen. Ibland är det lättare att nå dammen från den östra sidan.

Vattenmängden är väldigt varierande och kan sjunka undan under några varma vårdagar. Då har området ett fantastiskt fågelliv. En hel klass kan sitta på utsiktskullen, kanske utrustade med kikare och fågelböcker, och studera fåglarna (se Naturskoleblad nr 51 och 59 nedan).

svanarOm man inte är ute efter en engångsupplevelse utan vill arbeta med mossens fåglar som ett tema så rekommenderar vi en tidig "smygande" vårmorgon. Under de tidiga timmarna är chansen att se många arter större. Hägern står säkert i strandkanten. Tornfalk och brun kärrhök ses ofta. I dammen häckar bland annat knölsvan, gräsand, vigg, sothöna och gråhakedopping. Ute på ängsmarken hörs storspoven, sånglärkan och ängspiplärkan. Många vadare rastar både vår och höst.

Vattendjur

Inte bara fåglarna drar nytta av dammen. En del av ändernas och vadarnas mat finns i den. Undersök förekomsten av småkryp i vattnet. Jämför med djurlivet i diket som rinner ut i dammen (se Naturskoleblad nr 42 nedan).

Rast- och eldplats

Vid ett vindskyddfinns en bra rastplats med stabila bord och bänkar. Bord som inte bara inbjuder till matpaus utan även kan användas som arbetsplats. Här finns en uppbyggd eldstad. Aktiviteter som är lämpliga här, hittar du i vårt Naturskoleblad nr 60 om elden, se länk nedan. Att göra kolkritor, som sedan används för att dokumentera något från dagen, är ett exempel. Här finns tillgång till både vatten och eld, så platsen kan användas för skapande som tovning och växtfärgning. Titta på vårt Naturskoleblad nr 46 nedan. Matlagning och brödbak är andra lämpliga aktiviteter.

bord-utomhus

kullen

Sittplatser och eldstad

Kullen vid dammen

Växter

Under sensommaren är vegetationen runt dammen frodig. Träden domineras av pil och hagtorn. Här finns en mångfald av frön så en lämplig aktivitet kan vara att arbeta med fröspridning. Det kan vara intressant att räkna arter på en bestämd yta, t.ex. 1 kvm, vid rastplatsen och sedan gå till Gunnesboängen och göra samma sak. Var fanns det flest arter?

Vandringar i området

stigMan kan vandra mot ett visst mål eller för vandrandets egen skull. Arbetar man med tema vatten så kanske man vill titta på den artesiska källan. Då är det lämpligt att följa markvägen, som går öster om järnvägen. Efter några hundra meter växer det pil längs ett dike. Där, till höger om vägen, hittar ni "den rinnande kranen". Man kan sedan fortsätta vägen fram och gå under järnvägen och ut på mossen.

Att ange specifika vandringar är inte lätt, utan det kan man avgöra allt efter elevernas ålder och ork. Mossen är överskådlig och det är bara att upptäcka de stigar som finns och göra kortare eller längre rundor. Ett sätt att tasig runt i området är att leta efter de geocacher som finns gömda här.

Vi önskar både er som redan upptäckt, och som ännu inte besökt området, lycka till med vandringar och aktiviteter. Nöbbelövs mosse är värd flera besök vid olika årstider.

Hur tar man sig hit?

  • Promenad för de närmaste skolorna
  • Med cykel. Tag sikte på Nöbbelövs kyrka
  • Pågatåg till Gunnesbo och vandring norrut till mossen
  • Stadsbuss: (se länk till Regiontrafiken nedan)