Aktiviteter vid havet

Här samlar vi ett antal aktiviteter som kan göras vid havet!

Samlaraktiviteter

Lommadikt.jpgEnklast är kanske att dela in klassen i olika grupper och låta dem samla saker på havsstranden och i vattnet. Exempel på gruppuppgifter är insamling av: så många sorters stenar som möjligt, olika djurarter och spår av djur, olika växter på land, olika växter i vattnet och vid strandkanten. Sedan får grupperna göra utställningar av vad de hittat. Antingen på ett valfritt sätt eller genom en uppgift att t.ex. med hjälp av sina fynd bygga fiskar. Sedan går alla på vernissage och man diskuterar vad det är eleverna hittat.  

Hämta-dikter

Ett annat sätt är att arbeta med hämtadikter, då man samlar lite av varje. Se i boken "Naturtips" av Hylén, Höglund och Lindvall (Gleerups), sid 94.

Strandprofiler

Lägg ett rep eller ett snöre från vattenbrynet och ca 5 meter upp mot stranden. Eleverna får därefter anteckna och berätta om vad de hittar längsmed repet.

Ett annat sätt är att eleverna genom att bredbent röra sig från vattenbrynet upp mot stranden dra två parallella linjer med sina fötter. De ska sedan dela in sitt område i olika rutor som nedan och anteckna och ställa ut vad som är mest typiskt för varje ruta vad gäller djurliv, växter och marken eller botten.

  Djurliv Växter Mark eller botten
Dynerna      
Övre stranden      
Nedre stranden      
Våta stranden      
Vattnet      

Modellbygge

Att bygga tycker de flesta elever är kul. I denna övning får eleverna till uppgift att välja ett område av stranden som de ska göra en minimodell av. Utrusta dem med tråg eller små akvarier, spadar eller skedar m.m. Låt dem helst arbeta med ett område som både innehåller vatten- och landzon.

Skapande

Speciellt den blöta sanden och sandrevlarna är bra att använda till fritt skapande. Låt eleverna bli inspirerade genom att t.ex. berätta om väsen folk förr trodde på. Vid havet var det havsfrun. Havsfrun är hälften fisk och hälften människa. Hon har många fjäll som glittarar när solen lyser på dem.

Havsfrun bor på havets botten, där hon bygger stora slott med stora granna salar. Den ena finare än den andra. Ju sämre väder som närmar sig desto närmare stranden bygger hon slotten. Dessa slott av skum och dimma kan naturligtvis bara den fantasifulle se, då storm, regn och vräkande trollsjöar förtrollar ens sinnen. I sin sköna boning uppfostrar havsfrun sina barn. Ingen vet hur många barn hon har eller vem som är far till dem.

Havsfrun är otroligt rik. Hon har många kor, tjurar och hästar och stjäl foder från bönderna för att mata sina djur.

Havsfrun är inte att leka med. Hon måste behandlas med vördnad och respekt och helst föräras en liten gåva när man skymtar henne bland vågorna. Gör man det, kan hon vara både fiskaren och sjömannen till hjälp. Hon varnar för storm, gör fiskaren uppmärksam på när fisken går till och kan lotsa stormdrivna båtar in i hamn och ge skepparen en hjälpande hand, då han är ute i mörker och dimma. Havsfrun är belåten med små gåvor t ex den minsta slant, en vante om det är kallt, en smörgås eller en smakbit ur matsäcken. Havsfrun kan dyka upp i vilken skepnad som helst t ex en mås eller en trut. Det gäller att vara på sin vakt och om man upptäcker att det är sjöjungfrun alltid ha en gåva i beredskap.

Det värsta är att hon kan förälska sig i en fiskare, som hon för till sitt rike nere i havet och behåller där i åratal, ja kanske för alltid.

Att måla med vattenfärg och försöka fånga havets och himlens blå nyanser är en bra uppgift, speciellt en stilla stämningsfull dag.

Att bygga och flyga med drakar är bra en blåsigare dag. Lätta och bra beskrivningar på drakar finns i Håll Sverige Rents Naturligtvis-material.

Vatten- och båtövningar

Flyta eller sjunka: Låt eleverna få ett tråg per grupp. De ska fylla trågen med vatten. Sedan gäller det att leta upp 5 saker som de tror flyter och 5 saker som de tror sjunker. Ange gärna max-storlek t.ex. utrymmet mellan pekfinger och tumme. Gör testet gemensamt och diskutera resultatet.

Bygga båtmodeller

Låt eleverna gruppvis få ett tråg som de fyller med vatten. Sedan får de lika mycket modellera (ungefär av en stenkulas storlek) som de ska forma till en båt. Denna ska lastas med så mycket som möjligt. Lasten kan vara gem. Gör testet gemensamt och diskutera resultatet. Övningen kan även göras i havet direkt om vädret är lugnt.

Växtövningar

När man visar på de olika algernas färg kan det vara kul att ha med sig en termos med hett vatten. Stoppar man i en bit av en "levande" blåstång blir den alldelse grön, vilket visar att även brunalger innehåller klorofyll. Det bruna färgämnet sönderdelas och går ut i vattnet. Man kan dessutom räkna ut hur gammal blåstången är genom att räkna antalet förgreningar. Varje år bildas en ny förgrening (jämför årsringar).

Djurövningar

Se Naturskoleblad 42 om håvningsmetodik, se länk nedan.

Frågeställningar

Det finns många anpassningar och frågeställningar som är spännande att studera vid havsstranden:

  • manet.jpgVarför är de flesta växter uppsvällda? (lagra vatten)
  • Varför är vassens bladfäste rörligt? (bladet går inte sönder vid blåst)
  • Varför hittar man bara skal av musslor? (de flesta levande är nedgrävda som skydd)
  • Varför är många havsfåglar vita? (ska inte synas)
  • Varför är många fiskar ljusa på undersidan? (ska inte synas)
  • Varför har havsborstmasken grövre borst jämfört med daggmasken? (behöver mer hjälp att spjärna emot i sanden)
  • Varför blir det vågor? (vinden)
    o.s.v.

Relaterad information