Uteklassrum Kojskogen på Brunnshög

I norra Lund vid Brunnshög finns en plantering av lövträd söder om Solbjersvägen som kallas för Kojskogen. Planteringen genomfördes för mer än 20 år sedan.


skylt kojskogen

samlingsplats kojskogen

Det finns en samlingsplats med grillmöjlighet i anslutning till kojskogen. Bakom samlingsplatsen breder en ung lövskog ut sig med flera kojor byggda av pil eller andra pinnar som har hittats på plats. Skogen planterades för över 20 år sedan. Det är främst tysklönn som finns i beståndet.

Kojskogen är ett projekt som startade 2015 och är ett samarbete mellan Brunnshögsprojektet, Sommarlund, Arkitekter utan gränser, Kraftringen samt studerande vid SLU. Även pilkonstnären Steen Madsen har varit involverad i byggandet av kojskogen. Såväl barn som vuxna har deltagit i skapandet och användandet av kojskogen.

Besöker man platsen på den gröna årstiden är det en mystisk känsla av rum och lövkorridorer som innfinner sig när man gått igenom portalen. Himlen täcks av lövverket och marken av en konstfibermatta som lades dit som ogräsbekämpning innan träden hade hunnit etablera sig. Det är en ganska konstig känsla att det inte växer något på marken under träden.

På sina ställen finns högar med pinnar som ser ut som skeletthögar, här kan man låta fantasin flyga iväg åt djurkyrkogårdar likt den som utspelar sig i Lejonkungen. Det finns gott om plats och utrymmen för barn att göra egna kojor på. Läs mer om kojors betydelse för barns utveckling i artikeln som finns längs ner på sidan.

Pilkoja Kojskogen pilorm kojor inne i kojskogen

Det finns en damm intill Kojskogen med begränsad möjlighet att håva i, främst på grund av brant slänt ner till vattnet. Platsen är inte tillgänlighetsanpassad.

Närmsta busshållsplatsen heter Lund Solbjer. När du stigit av bussen går du österut genom området med flerfamiljshusen på en promenad på 2 minuter.