Uteklassrum Klosterängshöjden

Säger man "Jag ska gå upp till Klosterängshöjden" får man oftast frågan: "Var ligger den?" Om man istället säjer "Jag ska gå upp på kullen med de två tjurarna. Du vet de man ser från E 22:an" får man ett igenkännande svar.

tjurarna

Klosterängshöjden ligger i nordöstra delen av Norra Fäladen. E 22 går öster om. Platsen är en stor deponi där man sedan slutet av 1990-talet tippat stora schaktmassor som skapats när det byggs i Lund. Målet är att området ska bli ett uppskattat frilufts- och rekreationsområde i likhet med Sankt Hans backar.

Höjden går i nord-sydlig riktning och är nästan 100 m över havet. Stigningen upp från vägen är ca 25 m.

klosterängshöjden stenröse

Namnet Klosterängshöjden har den fått efter en gård som ligger i närheten. En bred hårdgjord lättgången stig slingrar sig upp till höjden från Klosterängsvägen. Utsikten blir mer och mer imponerande ju högre man kommer. Vegetationen på uppvägen är vild och ganska högväxt.

Att komma högt upp ger de flesta personer en sorts frihetskänsla. Här bjuds på en aha-upplevelse! När man nått toppen så kommer säkert frågan. Hur kommer det sig att tjurarna står här? Borde inte de vara i Spanien? Historien är den att 2002 hade Lunds kommun en skördefest med spanskt tema. Tjurarna stod då på Stortorget. Sen hamnade de under en period i kommunens förråd. Borde inte de pampiga tjurarna få ett bättre öde? Någon klok person kläckte idén, och de placerades på höjden som ett blickfång vid Lunds nordöstra infart.

Vilka värden har då platsen som uteklassrum?

utsikt-från-klosterängshöjden

Utsikten är det som först imponerar. Det är en härlig känsla för de flesta att komma högt upp. Vid klart väder syns både Öresundsbron och Turning Torso. Det är spännande att orientera sig och se vilka byggnader i Lund man kan identifiera härifrån.

Området är inte helt färdigställt. Trädplanteringar är gjorda i formationer som ska ge lä och skapa sammanhängande grönska. Från toppen har en dal gjorts. Dalen eller sänkan kan bli en lä- och solplats när vinden är hård på höjden.

Dammar

En gammal märgelgrav är iordningställd och en ny damm anlagd. Gräsanden har redan hittat hit och småkryp finns i vattnet. Dammarna är lättillgängliga och lämpar sig för håvning. Läs i Naturskoleblad Nr 42 Vattenhåvning, se länk nedan.

Vegetationen

Förutom de planterade träden så etablerar sig många växter spontant. Här finns bland annat renfana och nässlor, under våren lyser tussilagon upp i det torra gräset, en och annan trädgårdsblomma har också förvirrat sig hit. Det är spännande att fundera över varför och hur de olika växterna kommit hit.

tussilago vackra-blad påsklilja
blomsterprakt taggiga-frökapslar brännässla

Tips om aktiviteter med utgångspunkt från växterna kan du bland annat få frånföljande Naturskoleblad, se länkar nedan:

Djurlivet

Tidigt på våren ser man hur smågnagare huserat i det höga gräset. Området är säkert en bra matplats för rovfåglar. På hösten finns det rikligt med föda bland de höga vinterståndarna. Steglitsen är en fågel som gillar sådana växtområden. Läs i Naturskoleblad Nr 51 Fåglar året runt, se länk nedan.

Sten i mängder

Där vegetationen ännu inte är etablerad finns sluttningar med sten. Eftersom stenen kommer från olika håll så kan här finnas spännande formationer och mönster att upptäcka. Läs i Naturskoleblad Nr 36 Stenar finns alltid till hands, se länk nedan.

Den äldre planteringen

kojaI sydväst längst ner mot den äldre planteringen går ett dike. Längs diket finns många olika trädslag att bekanta sig med. Söder om diket mot Klosterängsvägen finns den "gamla skogen", nästan ogenomtränglig för oss vuxna men inte för eleverna. Sök upp en stig och gå in i äventyret. Här bor nog både vättar och troll. Är man inte ute efter fantasivärlden så finns här möjlighet att praktisera flera olika ämnen. Kanske upptäcker man några kojor som det lagts ner många roliga timmar på. Hemligt och kanske inte helt tillåtet, men så härligt!

Området förtjänar att besökas mer än en gång, man upptäcker nya möjligheter efter hand. Första gången hinner man kanske bara med utsikten och matsäcken. Platsen kan besökas året runt, blir det snö så finns här härliga pulkabackar. Man kan också dokumentera vad som händer under tiden området färdigställs.

Hur tar man sig hit?

Klosterängshöjden ligger i Norra Fäladens nordöstra del. Gå, cykla eller åk buss. Det finns en busshållplats på Klosterängsvägen alldeles intill stigen upp. För aktuella busslinjer och -tider, se Skånetrafikens webbplats.