Lite fakta om Rögle dammar

För att få vatten till Lund stad började man 1870 gräva färskvattendammarna vid Rögle. Man grävde för hand. Spade kärra och häst med vagn var redskapen.

Man började med att gräva en kanal från Röglebäcken. Det tog 4 år för flera arbetslag att gräva damm 1-2 och 4-5.

Damm nr 3 kom inte till förrän 1902 beroende på att markägaren inte släppte till sin mark för den behövde han för att få hö till sina djur.

Dammarna ligger 7 m över Lunds gamla vattentorns nivå. Vattnet gick i kulvert och fördes med hjälp av självtryck till tornet.

Den som senast skötte dammarna hette Nils Andersson, före honom hans far och innan dess hans morfar.

Man tog vatten här till 1978.

När man byggde Linero så förstördes vattenkulvertarna från Arendala och in mot stan.

En fråga som ofta dyker upp är hur man kunde ha färskvatten på ena sidan vägen och soptipp på den andra sidan? Förklaringen ligger i att vattendelaren går mellan tippen och dammarna. Tippens lakvatten går till Kävlingeån och dammarnas vatten rinner så småningom ut i Höjeå.

Nu ingår dammarna i Skrylle naturreservat. Här finns gädda, abborre och braxen. Regnbågslax och signalkräftor planteras in. Här bedrivs fritidsfiske mot att man löser fiskekort.