Uteklassrum

Under denna rubrik har vi samlat några av de gångna årens erfarenheter av platser (uteklassrum) i skolornas och förskolornas närmiljö som används för utomhuspedagogik, t.ex under regelbundna utedagar.

Under varje uteklassrum ger vi även exempel på teman och aktiviteter som är speciellt lämpliga att genomföra just där. Lärande ute är inne!

Du kan också söka alla uteklassrum i en karta genom att klicka på länken längst ned på sidan.

Tidtabeller för att resa med buss till uteklassrummen finns på Skånetrafiken. Se länk nedan.

Senast publicerade uteklassrum: Experimentlekplats på Norra Fäladen

Faktaansvarig: Naturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta