Naturskolans fågelmatningstävling

Naturskolan i Lund utmanar alla skolor och förskolor i kommunen. Vem lockar flest antal olika fåglar till sitt fågelbord?

fågelbordAtt mata fåglar under vinterhalvåret är både kul och lärorikt under en annars ganska stillsam tid i naturen. Att stå innanför fönstret och följa aktiviteten vid ett fågelbord är avkopplande och underhållande samtidigt som det ger kunskaper om fåglarnas biologi. Det brukar vara flera olika arter som besöker fågelmatningen, vilket ger bra möjligheter att lära sig känna igen vanliga fåglar. Ibland dyker det också upp ovanligare besökare. Varje vinter deltar flera skolor och förskolor och gör på så sätt en insats genom att hjälpa fåglarna hitta mat. Förra säsongen lyckades förskolan Blåtunga notera flest antal arter. Hur kommer det att gå denna gång? Vem kommer att locka flest antal olika fåglar till sin matning? Blir det milt väder eller får vi en kall och hård vinter?

Anmälan till fågelmatningstävling


vinteroxe

Så här går det till att vara med: Alla skolor och förskolor i Lunds kommun inbjuds att delta. Man kan gå med i tävlingen när som helst under hela vintern. Konceptet är enkelt: Mata fåglar på alla tänkbara sätt och räkna de fågelarter som äter på skolans eller förskolans gård. Tanken är naturligtvis att stimulera nyfikenheten hos både personal och elever och på ett roligt och lärorikt sätt faktiskt delta i ett forskningsprojekt, i all enkelhet. Så anmäl er till Naturskolan nu!

Följande tävlingsregler gäller:

  • Skolan/förskolan tävlar och fågelmatningen ska ske på skol-/förskoletomten. Flera klasser/barngrupper kan naturligtvis hjälpas åt för att titta till matningsplatsen regelbundet.
  • Det ska finnas en ansvarig kontaktperson på varje skola/förskola, som granskar artbestämningen och rapporterar vilka fåglar man ser.
  • Tävlingen startar den 1 december. Då kan man börja räkna arter vid sitt fågelbord. Inte en dag före!
  • Man kan gå med i tävlingen när som helst under hela vintern. För att vara med från början, ska man ha anmält deltagande skola/förskola och kontaktperson senast den 31 december.
  • Senare anmälda skolor/förskolor får räkna arter fr.o.m. den 1:a i den månad de anmäler sig.
  • Observationerna ska rapporteras via Internet till Artportalen (se länk nedan). Endast skolor och förskolor som rapporterat dit räknas.

  • Slutdatum för tävlingen är den 15 mars. Den som ligger högst på topplistan då vinner!

Det blir fina priser i tävlingen även denna gång: 1:a pris - Handkikare (värde c:a 2.000 kr) 2:a - 5:e pris - Fågelholk, Fågelmatare eller Fågelbok (värde c:a 200 kr)

 minox-kikare FÃ¥glarnas trädgÃ¥rd     Fågelholk       Fågelmatare

Artportalen

Naturvårdsverket och ArtDatabanken har utvecklat ett webbaserat rapportsystem kallat Artportalen (se nedan). Här ingår flera olika organismgrupper, bl.a. fåglar, växter, svampar och småkryp.

Alla som anmäler sig får hjälp av Naturskolan med instruktioner för hur man registrerar, och rapporterar från, sin skol- eller förskolegård och handledning i hur rapportsystemet fungerar.

Vi erbjuder dessutom hjälp med tips om vad man bör tänka på vid fågelmatning. Var ska fågelbordet stå? Vad ska man mata med? Var köper man fågelfrön? m.m.