Natural Nations

Natural Nations är ett Erasmus-finansierat projekt som Naturskolan i Lund deltar i, tillsammans med andra organisationer i Sverige, Storbritannien, Malta och Spanien. Projektet körde igång i december 2019 och pågår fram till juni 2022.

Natural nations emblem

Projektet leds av den brittiska organisationen Learning through Landscape och övriga samarbetspartners är, förutom Naturskolan i Lund, även Lunds Universitet, Birdlife Malta och Sociedad Espanola de Ornitologia SEO (Birdlife Spain).

Syftet är att hjälpa lärare och elever att förstå vikten av pollinerande insekter och fåglar i näringsvävar, samt erbjuda praktiska råd om hur man gör sina skolgårdar till platser där insekter och fåglar trivs för att gynna biologisk mångfald.

Filmen nedan ger en kort introduktion till projektet. (1.18 min)

I februari 2020 genomfördes det första av flera inplanerade möten mellan organisationerna i Winchester, England. Kort därefter kom covid-19 pandemin, vilket ledde till att skolor stängdes i alla medverkande länder utom Sverige. Under vårterminen 2020 kunde Naturskolan, som enda projektpartner testa undervisningsmetoder med fyra olika elevgrupper; en klass på Häckebergaskolan i Genarp, en elevgrupp vid KSU Ekelund samt två klasser på den internationella skolan ISLK i Lund. Vi fortsätter arbetet under våren 2021 med både gamla och nya elevgrupper.

Här ligger en lägesrapport från den 5 juni 2020

...och en tidningsartikel från vårens arbete

En planerad projektvecka i England fick på grund av pandemin bytas ut till en fyradagars digital konferens. Det blev långa och intensiva dagar vid datorn, men vi kände alla att det var det bästa vi kunde göra under rådande omständigheter. Och så bra det blev, och så fort tiden gick! 

En kort rapport från dessa dagar den 15-18 juni 2020 finns att läsa här