Projekt

Sedan mitten av 1990-talet bedriver många skolor och förskolor i Lunds kommun regelbunden pedagogisk verksamhet utomhus. Under åren har det i omgångar dessutom genomförts riktade satsningar, i form av kortare eller längre projekt. Här nedan kan du ta del av både avslutade och pågående projekt!