C.2. Kvantitativa nyckeltal

C.2.1 Antal skolor och tillfällen för handledning i arbetslag

Skola Antal arbetslag Antal pedagoger Antal elever Tillfällen
Backaskolan 2 6 43 12
Fågelskolan 5 14 209 36
Gunnesboskolan 1 4 - 1
Hagalundskolan 1 14 - 1
Klostergårdsskolan 1 3 - 1
Ladugårdsmarkens skola 1 1 - 1
Munspelets skola 3 6 40 2
Mårtenskolan 2 7 - 2
Nyvångskolan 1 1 - 1
Stångby paviljongskola 1 14 - 1
Fågel Blå förskola 1 1 9 1
Grynmalargårdens förskola 1 3 - 1
I ur och skur Vresboken fsk 1 4 - 4
Tunastugan förskola 4 9 - 1
Summa: 14 enheter (18) 25 arb.lag (30) 87 ped. (121) 301 elev (770) 65 tillf. (115)


Tidsomfattningen vid tillfällena ovan varierade allt ifrån enstaka timmar till hel- och halvdagar. Utöver detta har viss planering och rådgivning även skett via e-post och telefon. Av de 14 skol- och förskoleenheter som fick handledningstillfällen var en fristående förskola, tre kommunala förskolor, två kommunala grundskolor tillhörande BSN Lund Öster och åtta grundskolor från BSN Lund Stad (57%).

Det var endast två grundskolor - Backaskolan och Fågelskolan vid Lund Stad som efterfrågat en mer omfattande handledning, och ser man på antal tillfällen fördelat på de olika förvaltningarna så gjordes därför drygt 90% av insatserna på BSN Lund Stad. Handledningsinsatserna efterfrågades huvudsakligen av arbetslag i grundskolans tidigare år (90% i F-5). Redan tidigare år har vi märkt en minskad efterfrågan av handledning till arbetslag, men årets minskning med drygt 40% jämfört med 2010, är mycket kraftigare än tidigare.

Handledning till 
arbetslag/nämnd 2011 

År 2010 för jämförelse

År 2009 för jämförelse

 Handledning till arbetslag/skolår 2011

År 2010 för jämförelse

År 2009 för jämförelse

 

C.2.2. Antal fortbildningsdagar för förskolepersonal

Allmänt fortbildningsprogram datum omfattning deltagare
Naturvetenskap i förskolan 16/3+7/4 2x1 22
Grundkurs i utomhuspedagogik 9 dag 3+4 12-13/5 2 4
Nätverksträff Grön Flagg 23/5 ½ 8
Nätverksträff Grön Flagg  30/5 ½ 11
Dagfjärilar för nybörjare  15/8 1 3
Grundkurs i utomhuspedagogik 10 dag 1+2 13-14/9 2 16
Den gröna förskolegården 6/10 1 34
Nätverksträff Grön Flagg (med HSR)  12/10 ½ 21
Summa: 9 tillf. (10) 9½ dgr. (13½) 119 st (172 )
       
Skräddarsydda fortbildningar datum omfattning delatagare
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Svalebo/Idala ro  10/1 ½ 85
Naturvetenskap i förskolan, Björk-, Hallon- o Solbacken  10/1+26/4  2x½ 28
Naturvetenskap i förskolan, Körsbäret, Päronet  24/1 ½ 28
Naturvetenskap i förskolan, Parkstugan 2/2+27/4 2x½ 17
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Tåget, Tornastugan m.fl. 7/2 ½ 37
Naturvetenskap i förskolan, Tunastugan  7/2 ½ 10
Naturvetenskap i förskolan, Holken, Kobjers fsk  11/2+14/4 1+½ 38
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Uroxen, Vinden m.fl.  28/2 ½ 31
Naturvetenskap i förskolan, Hagen, Kattfoten m.fl. 7/3 1 29
Matematik utomhus, Matematikkonventet 7/3 ½ 23
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Grynmalarg./Östertull 14/3 ½ 16
Grön flagg, Måsen, Rapphönans förskola 14/3 ½ 26
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Tvärflöjten, Lönnen m.fl. 24/3 ½ 20
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Dagbarnvård. i Genarp  25/3 ½ 13
Teknik i förskolan, Nyvång, Möllebacken m.fl.  1/4 ½ 36
Grön flagg, Enestugans förskola 6/4 ½ 17
Naturvetenskap i förskolan, Parkstugan 6/4+17/5  2x½ 13
Grundkurs i utomhuspedagogik, Lund Stad 15+26/4+19-20/5 1+1+2 21
Naturvetenskap i förskolan, I ur och skur förskolor 15/4 1 20
Naturvetenskap i förskolan, Nordvästan 9/5+3/10 2x½ 11
Naturvetenskap i förskolan, Tegelstugan  12/5 ½ 12
Naturvetenskap i förskolan, Lönneberga, RidaRanka m.fl. 16/5+10/10  2x½ 32
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Genathorp, Welins fsk   27/5 ½ 9
Naturvetenskap i förskolan, Tvärflöjten, Lönnen m.fl.   11/8 1 22
Naturvetenskap i förskolan, Fsk Snorre 1/9 1 15
Naturvetenskap i förskolan, Väderleken, Solstrålen  5/9 1 16
Grön flagg, I ur och skur Vresboken 5/9 ½ 18
Naturvetenskap i förskolan, Minideon, Duvungen m.fl. 13/9 ½ 16
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Stinsen, Reveljen 3/10 ½ 19
Grön flagg, Lönneberga, Hans o Greta m.fl. 10/10 ½ 27
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Hårfagre, Hedenhös m.fl. 26/10 ½ 28
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Björk-/Hallon-/Solbacken 28/10 ½ 27
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Hyddan, Lergöken  9/11 ½ 26
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Fågelsång, Almbacken 28/11 ½ 26
Naturvetenskap i förskolan, Regnbågens förskola  28/11 ½ 20
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Nyponbackens förskola  1/12 ½ 20
Summa: 44 tillf. (25) 27½ dgr (15½) 852 st (554)
       
Fortbildning för förskolepersonal, totalt 53 tillf. (35) 37 dgr (29) 971 st (726)

C.2.3. Antal fortbildningsdagar för skolpersonal 

Allmänt fortbildningsprogram datum omfattning deltagare
Teknik i fingrarna (med LTH) 17/3 1 8
Uteklassrum Jävan (med LTH) 21/3 1 21
Gröna skolgårdar, Odla ätbart 10/5+29/8 1+½ 22+10
Var finns NO i vardagen? 5/4 1 7
Grundkurs i utomhuspedagogik 9 dag 3+4 12-13/5 2 18
Att lära svenska ute 18/5 ½ 19
Nätverksträff Grön Flagg  23/5 ½ 4
Nätverksträff Grön Flagg  30/5 ½ 1
Dagfjärilar för nybörjare 15/8 1 3
Fysik på lekplatsen  31/8 ½ 27
Grundkurs i utomhuspedagogik 10 dag 1+2 13-14/9 2 7
Kemi för nybörjare 27/9 ½ 23
Nätverksträff Grön Flagg (med HSR)   17/10 ½ 10
Summa: 14 tillf. (12) 12½ dgr. (13½) 180 st (130)
       
Skräddarsydda fortbildningar datum omfattning deltagare
Lärande för hållbar utveckling, Spyken Byggprogram Syd 25/1+8/3 2x½ 15+12
Matematik utomhus, Matematikkonventet 7/3 ½ 29
Skola för hållbar utveckling, Österskolan 23/3 ½ 15
Utomhuspedagogik i närmiljön, Höjebroskolan 29/3 ½ 7
Astronomi utomhus, Idalaskolan 6/4 ½ 8
Hantverk och svenska utomhus, Lerbäckskolan 8/4 ½ 10
Matematik utomhus, Veberöd studiecirkel 9/5+6/9 ½+½ 6+7
Vandring i Fågelsångsdalen, skolsköterskegruppen 8/6 ½ 25
Utomhuspedagogik i närmiljön, Genarps skola 12/8 1 30
Matematik utomhus, Häckebergaskolan 15/8 2x½ 18
Grön flagg tema närmiljö, Byskolan 16/8 ½ 35
Svenska utomhus, Veberöd studiecirkel 23/8 ½ 10
Matematik utomhus, Vikingaskolan 12/9 ½ 17
Utomhuspedagogik ekobaser, Backa/Lovisa 10/10 ½ 21
Hållbar konsumtion, elevassistenter Lsr 1/12 ½ 13
Summa: 17 tillf. (20) 9½ dgr (14) 278 st (442)
       
Fortbildning för skolpersonal, totalt 31 tillf. (32)  22 dgr (27½) 458 st (572)
       
Övrig fortbildning datum omfattning deltagare
Utomhuspedagogik i närmiljön, Staffanstorp/Hjärup 19+20/4  1+1 22+15
Naturvetenskap i förskolan, Staffanstorps kommun 27/4 1 25
Naturvandring på Risen, Skolkontor Lund Öster 14/6 ½ 20
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), vård o omsorg 31/8 ½ 17
Naturskolan och skolreformerna, Naturskoleföreningen 8/9 1 14
Workshop geocaching, Ute är inne-konferens 29/9 ½ 26
Workshop svenska utomhus, Ute är inne-konferens 29/9 1 51
Summa: 8 tillf. (8) 6½ dgr (5) 190 st (256)
       
Fortbildning för personal, totalt (förskola/skola/övriga) 92 tillf. (75) 65½ dgr (61½) 1619 st (1554)

   
      
Antalet genomförda fortbildningstillfällen för skol- och förskolepersonal ökade för andra året i rad med drygt 20%. Så många som totalt 84 tillfällen har vi aldrig tidigare gjort under ett kalenderår! Det innebär mer än två tillfällen varje skolvecka.

De skräddarsydda/beställda fortbildningstillfällena stod som vanligt för den klart största andelen, 61 av totalt 84 (nästan tre fjärdedelar). Förskolorna stod även 2011 för den största efterfrågan på fortbildning, med drygt 70% av de skräddarsydda tillfällena (44 av 61).

Fördelningen av antalet deltagare från de båda barn- och skolnämnderna vid fortbildningstillfällena har jämnats ut jämfört med tidigare år. Det betyder i praktiken att andelen deltagare från Lund Öster har ökat på bekostnad av Lund Stad. Man kan även notera att andelen deltagare från de fristående skolorna och enskilda förskolorna ökat något år från år.

 

Deltagande per nämnd vid fortbildningstillfällen 2011

År 2010 för jämförelse

År 2009 för jämförelse


C.2.4. Antal undervisningstillfällen för elever

Undervisningstillfälle datum omfattning deltagare
Outside the box workshop, Vipan  21/1 ½ 20
Outside the box workshop, Katedralskolan  9/3 ½ 26
Outside the box workshop, Katedralskolan 25/3 2x½ 49
Outside the box workshop, Katedralskolan 30/3 ½ 30
Outside the box workshop, Polhemskolan 5/4 ½ 13
Workshop Öresundsklassrummet  28/4 ½ 21
Outside the box workshop, Katedralskolan 2/5 ½ 24
Outside the box workshop, Nyvångskolan 10/5 2x½ 45
Outside the box workshop, Nyvångskolan 11/5 ½ 23
Zooekologi i praktiken (med Lunds universitet), Polhemskolan  17/5 ½ 23
Zooekologi i praktiken (med Lunds universitet), Spyken 7/6 ½ 25
Outside the box workshop, KomVux 17/10 ½ 24
Outside the box workshop, Katedralskolan 27/10 ½ 23
Mat, klimat, Fairtrade, Munspelets skola  11/11 1 85
Vinter i stadsparken (med naturum) 5/12 2x½ 54
Vinter i stadsparken (med naturum) 6/12 2x½ 49
Vinter i stadsparken (med naturum) 7/12 2x½ 56
Vinter i stadsparken (med naturum) 8/12 2x½ 62
Vinter i stadsparken (med naturum) 12/12 2x½ 50
Vinter i stadsparken (med naturum) 14/12 2x½ 70
Vinter i stadsparken (med naturum) 15/12 ½ 25
Vinter i stadsparken (med naturum) 16/12 2x½ 48 
Summa:  22 tillf. (22) 16 dgr (15½) 845 st (617)

 

C.2.5. Antal föräldrakontakter (föräldramöten o.dyl.)

Förskolan Parkstugan 15/2 föräldramöte 
Körsbärets förskola 14/4 föräldramöte 
Hedenhös förskola 12/9 föräldramöte 
Summa: 3 tillfällen (3)

 

C.2.6 Antal projektgrupper/konsultationer i samband med nyanläggning och utveckling av utemiljön 

 • Källbystugans förskola 10/2
 • Prenneelvans förskola 24/2
 • Måsens förskola 9/5
 • Mårtens förskola 2/9
 • Prenneelvans förskola 27/9
 • Förskolan Småstad 6/10
 • Förskolan Ormen Långe 14/10
 • Allergiförskolan Hästskon 21/10
 • Kattfotens förskola 26/10
 • Daggmaskens förskola 2/11

Summa: Totalt 10 (12) olika tillfällen för konsultationer beträffande utveckling av utemiljöer enl. ovan

C.2.7. Antal kommunala projekt- och referensgrupper samt remissärenden som Naturskolan medverkat i

 • Samarbetsgrupp för arbetsmiljö och hälsofrämjande, Lunds skolors resurscentrum (15 möten)
 • Deltagande i ledningsgrupp med skolledare - BSN Öster (9 möten)
 • Representant i styrgrupp och stormöte för Lund - Fairtrade city (7 möten)
 • Samverkan kring naturvetenskap och teknik - LTH, Lunds universitet (5 möten)
 • Projektgrupp med Naturum Skrylle /Lärande natur, Tekniska förvaltningen (3 möten)
 • Deltagande vid ungdomstinget, Kultur- och fritidsförvaltningen (3 möten)
 • Sammankallande för Belsebogruppen - fem skolor, Skryllegården, Tekniska förvaltningen (3 möten)
 • Samarbetsgrupp, utbildning kring Ekologisk mat i Lund, EMIL (3 möten)
 • Möten med Studentlitteratur om läromedelsutveckling (2 möten)
 • Möte om milleniekommuner, Stadshuset (2 möten)
 • Info om Naturskolans verksamhet för skolledare, UN och BSN Lund Stad (2 tillfällen)
 • Ekologi i praktiken - elever får träffa forskare, Lunds Universitet (2 möten)
 • Möte med Arbetsförmedlingen i samband med anordnande av rehabiliteringsplats (2 möten)
 • Skolutvecklingseftermiddag i stadshallen, CUG (1 tillfälle)
 • Möte för Skolverkets Lgr 11-nyckelpersoner, Lund Öster (1 möte)
 • Samverkansgruppen för skol- och förskolegårdar - BSN, Lundafastigheter, Tekniska förv. m.fl. (1 möte)
 • Möte med Energispanarna, Lundafastigheter (1 möte)
 • Möte kring antibiotikaresistens och hållbar utveckling (1 möte)
 • Information för beställare, Kommunkontoret (1 tillfälle)
 • Inspirationsdag för miljöombud, Stadshallen (1 tillfälle)
 • Möte med nya chefen för Skryllegården (1 möte)
 • Internationalisering europeiskt nätverk - EU-samordnaren (1 möte)
 • Möte om samverkan vid Habo gård (1 möte)
 • Arbetsgrupp för LundaEko-mål 5.8 Grönfaktor - BSN, Lundafastigheter, Tekniska förv. m.fl. (1 möte)
 • Handhavande av ansökningar och redovisningar till programmet "Gröna skolgårdar"
 • Arrangerande av fågelmatningstävling för alla skolor och förskolor
 • Arrangerande av dagfjärilstävling för alla skolor och förskolor

Summa: Totalt 27 (24) olika remissärenden, projekt- och referensgrupper enl. ovan

C.2.8. Antal nationella och internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten (i dagar) 

 • Fördjupat samarbete med HSR kring Grön Flagg (5½ dagar)
 • International Green Schoolyard Conference, San Francisco, USA (5 dagar)
 • Naturskoleföreningens årsmöte och utbyte i Älvkarleby (2½ dagar)
 • Författarmöten för litteratur om utomhuspedagogik, Outdoor Teaching (2 dagar)
 • Öresundsklassrummet, Malmö stad, Köpenhamns kommun m.fl. (2 dagar)
 • Lärarstuderande från Malmö högskola på praktik/studiebesök (1½ dag)
 • Deltagande i regional träff för naturskolor i södra Sverige (1 dag)
 • Hållbart lärande, HUT Skåne, Länsstyrelsen, Lunds Universitet (1 dag)
 • Temadag om skolgårdsutveckling, SLU Alnarp (1 dag)
 • Workshop: Vad gör en bra skolgård bra?, SLU Ultuna (1 dag)
 • Anordnande av studiebesök från Västerås kommun (1 dag)
 • Erfarenhetsutbyte med Malmö naturskola (½ dag)
 • Utbyte kring skolreformerna, Den Globala Skolan (½ dag)
 • Erfarenhetsutbyte med Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds Universitet (½ dag)
 • Deltagande i studiebesök från Växjö kommun (½ dag)
 • Gemensamma tillfällen för kompetensutveckling, Malmö kommun (hela programmet)

Summa: 16 (20) nationella och internationella erfarenhetsutbyten i omfattningen 26 (18) dagar


C.2.9. Antal träffar på webbsidorna

 

Totalt besöktes Naturskolans webbplats c:a 14.350 gånger under 2011. Efter ett par toppår 2006-2007 med över 16.000 besök, har antalet besök de senaste fyra åren varit mellan 14.000 och 15.000. Man anar en svag nedgång i kurvan 2011 och tendensen blir ännu tydligare om man tittar på de enskilda delarna, där samtliga visar en minskad besöksfrekvens under året. Naturskoleblad, med konkret handlednings- och stödmaterial för utomhuspedagogik, är fortfarande de mest använda sidorna. Troligen används dessa även av många utanför kommunen. Därefter följer sidorna om Gröna skolgårdar, Fortbildning, Uteklassrum, Utedagar, Grön flagg och Skola för hållbar utveckling. Även förra årets överraskande ökning av besöken på de engelskspråkiga sidorna har ersatts av en minskning till under nivån 2009!

I september 2009 ersattes det tidigare intranätet Fronter av ett nytt system, It's learning. Naturskolan var med från starten och publicerar varje månad nyheter till alla personal på It's learning. Månadsnyheterna riktas till tre kategorier: Förskole-, grundskole- och gymnasieskolpersonal. I nyheterna görs en kort blänkare med hänvisning till Naturskolans webbplats, där mer information kan hämtas.

Statistik från 24 månader tillbaka (hösten 2009 - hösten 2011) visar på en ganska kraftig nedgång i antalet personer som tittar på dessa månadsnyheter. Minskningen i både förskola och grundskola är från c:a 200 personer första året till c:a 150 det andra året.

I slutet av november upptäcktes att personalen inte automatiskt uppdateras i samband med att personalen omsätts. Det är endast de som slutar som försvinner. Nyanställda pedagoger måste läggas till manuellt, vilket hittills aldrig gjorts. Detta kan förklara en del av minskningen på It's learning. I förlängningen kanske detta även kan förklara en del av minskningen av antalet besök på webbplatsen? En manuell uppdatering kommer att göras på It's learning inför 2012, och effekterna av denna blir spännande att följa!

C.2.10. Antal utgivna rapporter/läromedel för undervisning om naturen och hållbar utveckling 

Den 13 januari arrangerades en mini-bokmässa för pedagoger då bl.a. boken Att lära in svenska ute delades ut till alla som kom. Eva Persson, som är en av författarna till boken, signerade för fullt.

 • Naturskoleblad nr 71: Fysik på lekplatsen  
  Naturskoleblad nr 72: Teknikhistoria i vardagen
 • 30 nya rapporter i databasen Gröna skolgårdar
 • Nu finns det mer än 400 rapporter som i text och bild beskriver utvecklingsarbetet Gröna skolgårdar
 • Tolv nya rapporter i databasen Grön Flagg i Lunds kommun
 • En ny rapport i databasen Skola för hållbar utveckling i Lunds kommun 

C.2.11. Antal miljöcertifierade skolor/förskolor i kommunen

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse som är speciellt utvecklad för att passa miljöarbete i skolor och förskolor. Stiftelsen Håll Sverige Rent är svensk huvudman. Fem
enheter fick utmärkelsen för första gången under året (markerade med fetstil).

Samtidigt föll en enhet, som inte förnyat sin handlingsplan, bort. Antalet miljöcertifierade skolor/förskolor i Lunds kommun enligt Grön Flagg ökade därför från 34 till 38 st. under 2011:

Skola/förskola Ort Kategori
Ladugårdsmarken Lund För- & Grundskola
Torna Hällestad Torna Hällestad För- & Grundskola
Almbacken Södra Sandby Förskola
Björkbacken Södra Sandby Förskola
Familjedaghemmen Dalby Förskola
Fågel Blå Lund Förskola
Fågelsång Södra Sandby Förskola
Genathorp Genarp Förskola
Hagen Dalby Förskola
Hallonbacken Södra Sandby Förskola
Idala förskola Veberöd Förskola
Körsbäret Lund Förskola
Lantstället Södra Sandby Förskola
Lejonhjärta Lund Förskola
Norpan Södra Sandby Förskola
Nyponbacken Södra Sandby Förskola
Parkstugan Veberöd Förskola
Plåstret Lund Förskola
Päronet Lund Förskola
Reveljen Revinge Förskola
Solbacken Södra Sandby Förskola
Stinsen Södra Sandby Förskola
Tofsvipan Lund Förskola
Tornastugan Stångby Förskola
Tåget Stångby Förskola
Uteförskolan Vinden Lund Förskola
Welins förskola Genarp Förskola
Örtagården Genarp Förskola
Ekelundskolan Lund Resursskola
Byskolan Södra Sandby Grundskola
Genarps skola Genarp Grundskola
Häckebergaskolan Genarp Grundskola
Mårtenskolan Lund Grundskola
Revinge skola Revinge Grundskola
Uggleskolan Södra Sandby Grundskola
Vallkärra skola Lund Grundskola
Vårfruskolan Lund Grundskola
Österskolan Södra Sandby Grundskola


Skolverket är huvudman för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Under år 2010 ökade antalet utmärkta enheter i Lunds kommun från 15 till 20 (nya enheter markerade med fetstil nedan). Nyvångskolan i Dalby var en av de enheter som under året förnyade sin utmärkelse till
att gälla ytterligare tre år.

 • Förskolan Framtiden, enskild förskola i Lund
 • Plåstrets förskola, enskild förskola i Lund
 • Hagens förskola, kommunal förskola i Dalby (-2012)
 • Torna Hällestad förskola, kommunal fsk i Torna Hällestad (-2012)
 • Väderleken, kommunal förskola i Lund (-2012)
 • Genathorps förskola, kommunal förskola i Genarp (-2013)
 • Holken och Kobjer, kommunala förskolor i Lund (-2013)
 • Källbystugan, kommunal förskola i Lund (-2013)
 • Lammet, kommunal förskola i Veberöd (-2013)
 • Nyvångs förskola, kommunal förskola i Dalby (-2013)
 • Byskolan, kommunal grundskola i Södra Sandby (-2013)
 • Björkbackens förskola, kommunal fsk i Södra Sandby (-2014)
 • Hallonbackens förskola, kommunal fsk i Södra Sandby (-2014)
 • Möllebackens förskola, kommunal förskola i Dalby (-2014)
 • Tegelstugans förskola, kommunal fsk i Veberöd (-2014)
 • Torna Hällestad skola, kommunal gr.skola i Torna Hällestad
 • Odarslövs skola, kommunal grundskola i Odarslöv (-2012)
 • Hagalundskolan, kommunal grundskola i Dalby (-2013)
 • Nyvångskolan, kommunal grundskola i Dalby (-2014)
 • Svaleboskolan, kommunal grundskola i Veberöd (-2014) 

Tre utbildningsenheter i kommunen har sedan tidigare fått ta emot miljöledningsdiplom efter att ha lyckats uppfylla de fastställda kraven för miljöledningssystem i Lunds kommun (MIL).

 • 2004: Polhemskolan (gymnasieskola)
 • 2005: KomVux (vuxenutbildning)
 • 2006: Lunds skolors resurscentrum

Under 2007 lyckades dessutom Barn- och skolförvaltning Öster, och 2010 Utbildningsförvaltningen, att få hela förvaltningens verksamhet godkänd enligt kraven för MIL.
 

C.2.12. Nyckeltal - Jämförelser med tidigare år

Verksamhet 2011 2010 2009 2008 2007
Antal skolor / tillfällen för handledning: 14 / 65 18 / 115 24 / 135 15 / 119 18 / 160
Antal pedagoger som fick handledning: 87 st. 110 st. 95 st. 88 st. 117 st.
Antal fortbildningstillfällen för förskolepersonal: 53 tillf. 35 tillf. 35 tillf. 36 tillf. 26 tillf.
Omfattningen av fortb. för förskolepersonal: 37 dgr 29 dgr 23½ dgr 27½ dgr 22 dgr
Antal fortbildningstillfällen för skolpersonal: 31 tillf. 32 tillf. 20 tillf. 30 tillf. 21 tillf.
Omfattningen av fortb. för skolpersonal: 22 dgr  27½ dgr 18½ dgr 26½ dgr  23½ dgr
Antal undervisningsstillfällen för barn/elever: 22 tillf. 22 tillf. 2 tillf. 3 tillf. 3 tillf.
Antal arrangemang för föräldrar (föräldramöten o.dyl.):  3 tillf. 3 tillf. 3 tillf.  4 tillf.  3 tillf.
Antal konsultationer om utemiljö: 10 tillf. 12 tillf.  13 tillf. 8 tillf. 19 tillf.
Antal projekt- och referensgrupper 
samt ärenden:
27 olika 24 olika 19 olika 25 olika 24 olika
Omfattning av erfarenhetsutbyten: 26 dgr 18 dgr 19 dgr 17 dgr 17 dgr
Antal träffar på webbsidorna: 14.350 14.884 14.705 14.797 16.700
Antal miljöcertifierade skolor/förskolor 
i kommunen:
55 st. 46 st. 40 st. 36 st. 32 st.
Omfattning av egen kompetensutv. 
(delt. x antal dgr):
52 dgr 47½ dgr 55½ dgr 44½ dgr  50 dgr