Nyhetsbrev från Naturskolan

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera.

Så blir du prenumerant:

Skicka ett e-mail till oss där du anger namn, arbetsplats och ort.

Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Välkommen!

Årets nyhetsbrev

Naturskolans emblem samt nyhetsbrev