Om Naturskolan

Låt hållbar utveckling vara grunden i allt lärande!

Räknehuset i ObservatorieparkenNaturskolan är inte en skola med skolhus och elever. Det är ett resurs- och utvecklingsteam för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Teamet har sitt kontor i Observatorieparken (en del av Stadsparken, mitt i Lund) men arbetar mycket uppsökande, ute på pedagogernas hemmaarenor.

Naturskolan erbjuder handledning till arbetslag på skolor och förskolor. Handledningen syftar till att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten inom områdena naturvetenskap och hållbar utveckling, och planeras tillsammans med pedagogerna i arbetslaget. En handledningsperiod ger rikliga tillfällen till observation och diskussion kring innehåll och metoder.

Vi anordnar och leder fortbildningskurser för all skol- och förskolepersonal. Varje år i januari kommer ett fortbildningsprogram för hela året. Vi skräddarsyr också kompetensutveckling efter era egna behov och önskemål. Kontakta oss inför nästa utvecklingsdag!

Naturskolan samordnar också programmet Gröna Skolgårdar. Tillsammans utvecklar vi idéer om hur skol- och förskolegården kan utformas så att den stödjer verksamhetens pedagogiska såväl som rekreativa behov. Varje år finns medel att söka! I en databas finns kunskap och samlade erfarenheter från arbetet.

Vi hjälper er komma igång med utmärkelser i form av Grön flagg eller Skola för hållbar utveckling.

Vi publicerar även Naturskoleblad, som ger pedagogiska tips på aktiviteter man kan göra utanför klassrummet, året runt. Uteklassrum och utedagar ger exempel på teman och aktiviteter på lämpliga platser i närmiljön. Dessutom kommer ett nyhetsbrev minst fyra gånger per termin.

Låt naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora mötas - på skolgården, i samhället, i landskapet, i världen!

Kontakt

Naturskolan

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund
Telefon: 046-359 70 60
E-post: naturskolan@lund.se