Ny deklaration om risker i lek och lärande!

11 september, 2017

En ny deklaration om vikten av att främja riskfyllda aktiviteter på skol- och förskolegårdar har publicerats av det internationella skolgårdsnätverket ISGA.

PRESSMEDDELANDE

11 september 2017Logotyp nätverket international School Grounds Alliance

Att barn utsätter sig för risker är avgörande för deras hälsa och välbefinnande, säger internationellt nätverk.

”Skolgårdar bör inte vara så säkra som möjligt, utan så säkra som nödvändigt."

Att främja riskfyllda aktiviteter på skol- och förskolegårdar väcker kanske frågor och oro kring säkerhet och ansvar. Samtidigt är det en förutsättning för att ge barn och unga den hälsosamma utveckling som de behöver. Det menar det internationella nätverket International School Grounds Alliance (ISGA) i en ny deklaration, som offentliggjordes den 4 september i Berlin.

ISGA är ett globalt nätverk av organisationer och enskilda yrkesverksamma utbildare, arkitekter, planerare och forskare som arbetar för att berika barns lek och lärande genom att förbättra hur skol- och förskolegårdar utformas och används. Naturskolan i Lund har varit med i nätverket sedan det grundades 2011. Den nya deklarationen har godkänts av samtliga 54 medlemmar i ISGA:s ledarskapsråd. De representerar 37 organisationer från 16 länder på sex kontinenter.

Deklarationen refererar till forskning från hela världen som visar fördelarna med risktagande aktiviteter och att en urskillningslös ”riskminimering” kan vara till mer skada än nytta.

Eftersom världen är full av risker behöver barn lära sig att känna igen och hantera dem. Då kan de också utveckla sin egen förmåga att bedöma risker och på så sätt skydda sig själva.

Barn som klättrar i träd

Manfred Dietzen är landskapsarkitekt vid Grün macht Schule i Berlin och medlem ISGA:s ledarskapsråd. Han säger, “Du kan bara lära dig ramla genom att själv ramla". Han förklarar att "konventionella lekplatser ger barn en falsk säkerhet i låtsasvärldar som inte finns någon annanstans. På våra 400 lekplatser ger vi våra elever möjlighet att individuellt bedöma risker. Under de senaste 30 åren har våra elever visat att detta tillvägagångssätt resulterar i färre allvarliga olyckor, och att våra barn går ut med bättre förmåga att själv bedöma risker.”

Deklarationen riktar sig till både enskilda vuxna och institutioner. Den uppmanar yrkesverksamma i alla skolformer, vårdnadshavare, skolpolitiker, lagstiftare, försäkringsbolag samt alla som planerar, utformar och sköter skolmiljöer att beakta fördelarna med aktiviteter med positivt risktagande.

”Varje människa har rätt att riskera sitt eget liv för att skydda det." (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778)

" Ett brutet ben är bättre än ett trasigt självförtroende." (Lady Allen of Hurtwood, 1897-1976)

"Ibland måste man göra saker, även om det är farligt. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort." (Astrid Lindgren, 1907-2002)

Deklarationen om risker i lek och lärande (även kallad Ubud-Höördeklarationen) har tagits fram vid ISGA: s ledarskapsrådsmöten i Ubud, Indonesien och Höör, Sverige. Mer information om deklarationen och översättningar till många olika språk, bl.a. svenska, finns på länken nedan.

ISGA uppmanar även andra organisationer att visa sitt stöd för deklarationen via en länk nedan.

Se gärna filmen som producerades i samband med den femte internationella skolgårdskonferensen Green Grounds for Health and Learning som gick av stapeln i Lund 12-14 september 2016 (ca 11 min). www.lund.se/themovie