Vresrosen som läromedel

Vresrosen är ofta planterad som häck runt skolor och i parker samt utmed gång- och cykelstigar. Under hösten har vresrosen såväl unga knoppar som färdiga nypon.

Naturskolebladet nr 03:1986

Lämplig årstid: sensommar/höst

  • Studera olika stadier i nyponets utveckling
  • Hur många frön finns det i ett nypon? Gör ett stapeldiagram
  • Fåglar som äter nypon, hur ser deras näbbar ut?


vresrosen

Faktaansvarig: Naturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta