3. Vresrosen som läromedel

Vresrosen är ofta planterad som häck runt skolor och i parker samt utmed gång- och cykelstigar. Under hösten har vresrosen såväl unga knoppar som färdiga nypon.

Naturskolebladet nr 3:1986

Lämplig årstid: sensommar/höst

  • Studera olika stadier i nyponets utveckling
  • Hur många frön finns det i ett nypon? Gör ett stapeldiagram
  • Fåglar som äter nypon, hur ser deras näbbar ut?


vresrosen