19. Vem har varit på skolgården?

Vaktmästaren, kanske någon hantverkare, några barn som lekt.

Naturskolebladet nr 19:1991

Lämplig årstid: tidig höst

lövUtrusta barnen med lupp, papper och penna, fyndburk och gå ut på skolgården. Börja undersök och snart upptäcker du att det har varit många fler.

  • Fåglar - har kanske lämnat sina bon, spillning och ätspår
  • Småkryp som ätit på blad, kanske några som bor kvar i bladen? Leta efter tomma och bebodda "lägenheter"
  • Spindlar - gamla fångstnät med matrester i
  • Sniglar, snäckor, kaninspillning, grävspår och kanske många andra spår.

Inte har skolgården varit tom i sommar inte!

Efterarbetet kan bli stort eller litet. En berättelse, teckningar, boken om livet på skolgården. Eller kanske en vetenskaplig rapport.

Naturskolebladet nr 19:1991