1. Undersök gnagargångar

Låt eleverna undersöka gnagargångar på vårkanten innan gräset har börjat växa.

Naturskolebladet nr 1:1986

Lämplig årstid: tidig vår

Leta i närmaste dike eller på en oklippt gräsplätt

  • Gör en karta i skala 1:10 av gnagargångarna
  • Vad berättar spåren efter gnagarna?

Sätt ut levandefällor vid gnagargångarna. Ta reda på vad gnagarna äter och lägg i sådan mat i fällorna. Vittja fällorna varje timme!

gnagargångar