72. Teknikhistoria i vardagen

Lika länge som människan har funnits har hon skapat. Därför är teknikens historia lika lång och omfattande som mänsklighetens historia. Teknik växer fram i ett samspel mellan människor, kultur och samhälle.

Naturskolebladet nr 72:2011

Lämplig årstid: året runt

Vi vill i detta Naturskoleblad visa hur man med hjälp av ett rep som symboliserar de senaste hundra åren kan illustrera hur några vanliga bruksföremål har utvecklats. För att knyta an till Stadsparkens 100-årsjubileum har vi på repet även markerat några händelser i parkens 100-åriga historia.

Det här finns på Naturskolan att boka och låna på plats i Observatorieparken:

  • ett cirka tio meter långt rep (1 decimeter motsvarar 1 år, 1 meter 10 år)
  • en plastback med några olika bruksföremål, främst från köket, från de senaste hundra åren

Vi har monterat krokar på föremålen för att kunna placera ut dem på repet. Hjälp oss se till att de finns kvar när ni har arbetat klart med aktiviteten.

Börja med att spänna upp repet mellan linden närmast statyn framför Observatoriet och benveden söder om fågelmatarburen.

Det finns årtal utmärkta på repet som har varit intressanta för Stadsparken under de senaste hundra åren. Prata eventuellt om detta med gruppen.

Låt varje barn/elev välja ett av föremålen i plastbacken. Låt var och en känna och associera kring det föremål de valt.

teknikhistoria2 teknikhistoria3 teknikhistoria4

vad föremålet är tänkt att användas tillUppmuntra demtill exempelatt fundera över:

När alla har fått tid att fundera så be var och en att hänga sitt föremål på repet vid den tid de tror att det tillverkades. Det viktiga är inte att alla saker kommer i exakt rätt tidsordning utan att ni gemensamt diskuterar hur det skulle kunna vara.

  • vilket material det är gjort av och hur det kan källsorteras
  • vem som använder/har använt föremålet
  • hur det är tillverkat
  • när det är tillverkat
  • när man började tillverka plast
  • om det alltid har funnits muggar av lera
  • när det uppfanns elektriska vispar
  • och så vidare...

Här finns stora möjligheter att anpassa diskussionen till ålder, intresse och kunskaper.

Skolor och förskolor i Lunds kommun kan boka vårt rep genom att skicka e-post till Naturskolan, se uppgifter i kontaktrutan till höger.

Ni kan naturligtvis också tillverka er egen teknikhistoria på er skola/förskola! Lycka till!