7. Rent som snö...?

Samla in snö från olika platser (ta lika mycket snö från varje plats) och undersök hur ren den är.

Naturskolebladet nr 7:1988

Lämplig årstid: vinter

  • Välj ut några platser: ängen, stora vägen, skolgården eller andra
  • Fyll filterpåsarna, sätt i trattarna och placera i flaskor
  • Undersök filterpapperet med lupp efter en dag.

Du behöver:

  1. Burk
  2. Kaffefilter
  3. Tratt
  4. Flaskor

Samma undersökning kan göras på snö av olika ålder: Välj nysnö, orört snötäcke och gammal snödriva.

  • Hur ren är snön?
  • Hur lång tid tar det för snön att smälta?

Snöexperiment