Miljöundervisning

Miljöundervisning och miljöarbete kan bedrivas på många sätt. Vill du ha stöd i ditt arbete och kanske göra något tillsammans med andra följer här några exempel: (Kontakta oss för mer information)

Naturskolebladet nr 27:1995

Lämplig årstid: året runt

  1. Vattenväktarna: Undersökning av kuster, sjöar och vattendrag
  2. Affärsundersökningar: Varje år görs butiksundersökningar och den mest miljövänliga affären utses. Undersökningarna anordnas av Naturskyddsföreningen lokalt och genomförs av skolelever under miljövänliga veckan.
  3. Caretakers of the Environment/ Sweden: l994 startades en svensk avdelning av organisationen Caretakers of the Environment. Caretakers vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet som vill utveckla en ökad miljömedvetenhet. Man arbetar bl a med att utveckla ett nätverk med andra länder genom framförallt datakommunikation.

Relaterad information

Faktaansvarig: Naturskolan