2. Maskrosen

Maskrosen är i full blom. SKYNDA UT!

Naturskolebladet nr 2:1986

Lämplig årstid: vår
maskros

  • Plocka fem olika blad och sortera dem. På vilket sätt är de olika?
  • Är det skillnad på bladen beroende på om de växer på en skuggig respektive solig plats? Vilka egenskaper hos maskrosbladen beror på miljön och hur kan man testa dessa?
  • Mät blomstjälkens längd. Beror olika längder på miljön?
  • Räkna hur många frukter som sitter i en maskrosboll. Hur sprids frukterna?
  • Gör en maskrostrumpet. Tag en bit av stjälken och gör tre flikar i ena ändan. Blås i den oflikade änden.

Maskrosen tål snabba växlingar i miljön. Det är därför vi kan hitta den mitt inne i stan. Där du hittar många maskrosor har marken gödslats med kväve. Kvävet kommer från gödsel och från nederbörden.