Maskrosen

Maskrosen är i full blom. SKYNDA UT!

Naturskolebladet nr 02:1986

Lämplig årstid: vår
maskros

  • Plocka fem olika blad och sortera dem. På vilket sätt är de olika?
  • Är det skillnad på bladen beroende på om de växer på en skuggig respektive solig plats? Vilka egenskaper hos maskrosbladen beror på miljön och hur kan man testa dessa?
  • Mät blomstjälkens längd. Beror olika längder på miljön?
  • Räkna hur många frukter som sitter i en maskrosboll. Hur sprids frukterna?
  • Gör en maskrostrumpet. Tag en bit av stjälken och gör tre flikar i ena ändan. Blås i den oflikade änden.

Maskrosen tål snabba växlingar i miljön. Det är därför vi kan hitta den mitt inne i stan. Där du hittar många maskrosor har marken gödslats med kväve. Kvävet kommer från gödsel och från nederbörden.

Faktaansvarig: Naturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta