5. Lövträdsblomning - björkstinkfly

Det är vår. Snart slår träden ut. Många av våra lövträd blommar på våren. Gå ut och undersök våra blomträd.

Naturskolebladet nr 5:1987

Lämplig årstid: vår

björkstinkflyFörst kommer al och hassel följt av asp och olika viden. Alm, ek, bok, kastanj och lönn hinner också att blomma innan skolan slutar.

Strax efter det att björken slagit ut letar man efter björkstinkflyet och dess äggsamlingar. Leta noga igenom bladen, märk grenen med en snitsel och följ utvecklingen av äggen. Honan vaktar sin äggsamling i två veckor och leder sen sina små till saftiga skott för att suga växtsaft. Hon skyddar hela tiden sig och de sina med sin otrevliga doft. Släpp dit en nyckelpiga och se vad som händer.