Resenären Linné

Redan som barn var Carl Linneus van vid långa avstånd. Han hade fem mil till skolan som låg i Växjö. På den tiden fanns ingen skolskjuts, så han fick promenera, de fem milen, till sitt hem i Stenbrohult när det var lov i skolan.

@ Låt eleverna under t.ex. en dag bara förflytta sig gående till sina aktiviteter.

@ Vad är den längsta sträcka du gått på en dag?

@ Diskutera olika anledningar och sätt att resa i vår tid och på Linnés, t.ex. arbete, nöjen, utvandring, flykt och forskning.

@ Hur och varför reste Linné? Hur fick han pengar till sina resor? Skånska resan var t.ex. på ett uppdrag av kungen.

@ Linné var duktig på att beskriva och dokumentera sin resväg. Försök beskriva din egen skolväg så detaljrikt som möjligt.

@ Titta på en gammal skånsk karta jämför med dagens. Diskutera hur man kunde göra en karta utan flygbilder och mätinstrument. Gör en karta över ett bestämt område, t.ex. skolgården eller en del av den.

@ Följ Linnés skånska resa och pricka in de platser han besökte och läs om vad han gjorde där. Besök någon av platserna och jämför med Linnés dagboksanteckningar.

@ Läs i skånska resan om Linnés besök i Lund. Låt eleverna rita en fantasibild av hur de tror att Lund såg ut vid den tiden. Gör en vandring i Lund och besök platser som Linné beskriver. Som högläsning kan Linnés Lappländska resa i boken I Naturens Riken också varmt rekommenderas.

@ Besök turistbyrån där du kan få tips och material över de platser som Linné besökte i Lund. Enligt planerna ska vissa av platserna vara skyltade ute på plats.
   

Linné i samedräkt från Lappland

Boktips

Linnés Skånska resa. Läs och låt er inspireras av I Naturens Riken, Linnés liv och verk (text Inga Borg, bild Fibben Hald), som finns i handeln igen, utgiven av "En bok för alla". I Linnés hjulspår runt Skåne, av Sven Snogerup och Marz Jörgensen.

Naturskolan i Lund april 1999