Lund på Linnés tid

I Lund bodde 196 borgare och ca 300 studenter. Det totala invånarantalet var 2750. Staden hade 32 krogar, men bara ett gästgiveri. Det fanns stallar i staden och djuren vallades ut för bete till fäladsmarkerna runt staden. Namnen finns kvar t.ex. Norra fäladen, Mårtens fälad, och så vidare.


Den lilla staden var omgiven av vallar med en sammanlagd längd av fyra kilometer. Linné ägnade tid åt vallarna runt staden där han studerade floran. En 400 m lång rest finns bevarad i Stadsparkens nordöstra del längs Gyllenkroks allé. I vallen fanns fyra portar. Norreport låg där Bredgatan korsar Sankt Laurentiigatan. Västerport låg vid Trollebergsvägen intill Klosterkyrkan. Österport låg där Östra Mårtensgatan korsar Östra vallgatan. Söderport låg där Södra Esplanaden mynnar ut i Stora Södergatan. 

Universitetet finns, till det yttre bevarat, som det hus i Lundagård som i dag kallas för Kungshuset. Runt det nuvarande Lundagård fanns en mur med tre vackra järngrindar. Inne i området fanns träd och ett campus-område. En av dessa portar som är värd att beskåda finns i dag som ingångsport till Kulturhistoriska museet vid Tegnérsplatsen. En liten del av muren finns kvar, ingående i norra väggen av Palestra. Inom området fanns också en akademiträdgård på den plats som idag är universitetsplatsen.

Linné hade varit student i staden 20 år tidigare och ger en positiv bild av utbyggnad och upprustning av universitetet och dess omgivning. Han bodde troligen hos borgmästare Somelius. Det dåvarande rådhuset, byggt 1734 och rivet 1840, låg vid norra sidan av nuvarande Stortorget.   

Linné besökte flera av den tidens lärde i Lund. Professor Lidbeck fick beröm för sin trädgård, som han gjort till ett arboretum med många arter. Den låg vid Lilla Torg, beläget i norra hörnet av korsningen mellan nuvarande Kyrkogatan och Lilla Gråbrödersgatan.

Professor Rosén hade en försöksodling av färgväxten vejde (Isatis tinctoria). Hans hus och odling sträckte sig från nuvarande Mårtenstorget ned till Stora tvärgatan nära Råbygatan. Professor Harmens hade bland annat färgväxten krapp (Rubia tinctorum), i sin stora trädgård som låg på delar av nuvarande Katedralskolans område.

Förutom staden Lund, så åkte Linné genom Veberöd, besökte och förundrades över utsikten från Romele klint. Han besökte Dalby Kyrka, där han beskrev bland annat dopfunten och en grav som fortfarande finns till beskådan. Han beundrade "detta Canaans land", den bördiga slätten in mot Lund.

Uppgifterna är hämtade ur boken I Linnés hjulspår runt Skåne av Sven Snogerup och Matz Jörgensen.

Naturskolan i Lund april 1999