Linné och nyttoväxterna

På 1700-talet var man som läkare tvungen att studera botanik, eftersom de flesta mediciner kom från växtriket. Det motsatta gällde för den botanikintresserade Linné, för att få studera botanik var han tvungen att läsa medicin.

Det fanns ingen utbildning i Sverige och i början av 1700-talet fanns det ca tio läkare i Sverige. Linné tog sin examen utomlands och de flesta läkarna i Sverige var invandrare. Här finns många jämförelser att göra med vår tid.

Folket i 1700-talets Sverige var annars i stort sett hänvisade till "de kloka" som fanns på landsbygden. På 1700-talets början skickade man ut sockenapotek med de vanligaste huskurerna till prästen eller klockaren, som sedan skulle sprida dem.
Idag härstammar ca 40% av våra mediciner från växterna. I tredje världen räknar man med att ca 85% av medicinerna kommer från växtriket.

En viktig uppgift under Linnés resor var att dokumentera växter och annat som kunde vara till nytta för landet. När han kom till Lund skrev han t.ex. flera gånger om tillgången av krapp, reseda, vejde m.fl. Det var färgväxter som gav färger som annars var svåra att få från naturen.
   
@ Läs högt för eleverna hur först Linnés far berättade om olika växters uppgift och sedan om hans första tid i Stockholm som läkare (Borgs bok)

@ Låt eleverna plocka växter de tror går att använda till medicin, mat m.m. Ha litteratur med ut och slå upp de växter de hittat. Låt dem sedan fördjupa sig i en eller flera nyttoväxter.

@ Alla växter som heter officinalis på latin har gamla anor som medicinsk ört. Andra medicinalväxter är t.ex. brännässla, groblad, ask, hästhov, renfana (höst), johannesört (höst), ringblomma (höst), salvia (höst), rölleka (höst).

Det finns mycket på Internet om medicinalväxter. Vill man göra något som är "användbart" så rekommenderas ringblommesalva.

Exempel på färgväxter är björk och renfana. Se upp så ni inte använder miljöfarliga betningsmedel! Nässla och kirskål är vanliga ätliga växter.

Boktips

Läs mer och inspireras av I Naturens Riken, Linnés liv och verk, (text Inga Borg, bild Fibban Hald). Speciellt sidorna 34 - 35, del 2 handlar om Linnés tid som läkare. Boken är utgiven av "En bok för alla".

Naturskolan i Lund april 1999