39. Linné, Lund och Landskapet

Dags att ge sig ut med lupp, anteckningsmaterial och skissblock! En som var oerhört noga med att notera allt han såg, stort som smått, var Carl von Linné.

Naturskolebladet nr 39:1999

Lämplig årstid: vår och höst

Sommaren 1749 gjorde han sin skånska resa. Förutom staden Lund, så åkte Linné genom Veberöd upp till Romeleklint. Han besökte också Dalby kyrka, och beskrev utsikten därifrån över den bördiga lundaslätten som ett "Canaans land".

För att uppmärksamma 250-årsjubiléet av Linnés skånska resa sammanställde vi på Naturskolan i Lund ett antal fakta- och arbetsblad om Carl von Linné och hans livsverk. Han beskrev 10.000 växter och 6.000 djur. Han såg naturen som en enda stor kropp, där "ingen existerar bara för sin egen skull, utan för andra."

Plocka valda delar, eller arbeta er genom materialet under vår och höst med era elever på skolgården, i samhället och i landskapet.

Håll till godo!