56. Husens kläder

De flesta av oss bor och verkar i stad och bebyggelse. Sällan tar man sig tid att lyfta blicken upp längs en husfasad eller se mer ingående på en byggnad. Detta naturskoleblad är inspirerat av utställningen ”Vadå stad” av Ewa Westermark och Malin Bosrup. Här drar man paralleller mellan husens fasader och människans kläder.

Naturskoleblad nr 56:2004

Lämplig årstid: året runt

Hus har olika kläder precis som vi människor. Vissa hus har moderna kläder och andra gamla och slitna kläder. Vissa hus har klätt upp sig och andra har på sig sina gamla arbetskläder. Förr i tiden fick man hemsydda kläder med material från bygden, slitstarkt och funktionellt. Ett hus kan avslöja en hel del om hur landskapet såg ut då husen byggdes, vilka naturresurser man kunde dra nytta av och vad man odlade.

 • Vet du vad pottaska är?
 • Hur gör man tjära?
 • Har du målat med linoljefärg?
 • Vilka material används i de moderna husens fasader? Var kommer de ifrån?
 • Vad avgör vilka material man använder?

Tema: Gamla kläder
Plats: El Mondo, Kyrkogatan


hus1Det här huset byggdes för länge sedan.
På den tiden fick man hemsydda kläder från bygden. Det ser ut som om huset har en korsstyngsblus med röd kjol och ett huckle av tegel och kanske svarta träskor. Husets kläder är så gamla att man har fått lappa och laga dem flera gånger.

 • Brukar ni laga era kläder?
 • Är det fint med gamla kläder?
 • Det kanske t.o.m. kan vara fint med trasiga kläder?
 • Får ni ärva kläder ibland?

För att bygga detta hus kan vi se att man har använt grova träd till korsvirket. Oftast användes ek. Till tegel behövs lera och värme. Murbruk görs av sand, kalk och vatten. Till glas används pottaska, sand, vatten och mycket värme. Korsvirket tjärades. Färg till fönsterbågarna (kanske av ek) kom ofta från linfrö (oljelin) blandat med pigment.

Tema: Rätt kläder vid rätt tillfälle
Plats: Carl-Werner, Stortorget och Universitetshuset, Lundagård

hus2 hus3

Hus har ofta kostym eller festkläder på viktiga och synliga platser i staden. Precis som vi människor gör, så markerar husen sin status med kläder. På de äldre festkostymerna så kan man upptäcka broscher, broderier, ståtliga hattar och krås.

Ibland känner man att man är alldeles för finklädd och ibland tvärtom.

 • Vilka material har använts till de ”fina” husen?
 • Varför är gamla fönster ofta spröjsade?
 • Vad har ni på er när ni går på fest?
 • Vad har ni på er när ni snickrar eller målar?

Tema: Framsida-baksida
Plats: Ramklints konditori, Mårtenstorget

Hus som klätt upp sig på framsidan som vetter mot viktiga gator eller torg har ibland inte lika fina kläder på baksidan. Här är kläderna ofta av enklare material, restbitar utan detaljering. Eftersom människor rör sig så ser man deras rygg. Men hus står stilla och kan ha en fin mask på framsidan men ha enklare och mer funktionella kläder på baksidan.

hus4 hus5

Vissa hus har varuintag på baksidan.

 • Byter ni kläder när ni kommer hem och ingen ser er?
 • Kanske man går runt i myskläder eller pyjamas när man är ledig.

Tema: Ny i klassen, att se annorlunda ut
Plats: Stadium, Skomakaregatan

hus6Ibland är det något hus som inte alls ser ut som de andra på gatan.

 • Hur tror ni att det känns att komma som ny i ”kvartersklassen” och dessutom se annorlunda ut?
 • Hur gör man för att passa in?
 • Vill ett nytt hus ha gamla kläder?
 • Har ni blivit retade för era kläder någon gång?
 • Tycker man alltid likadant om vad som är fint och fult?

Tema: Klä sig som sin kompis
Plats: Skomakaregatan


hus7Hus från olika tider liknar ibland varandra när de står sida vid sida.
Här ser ni två hus som försöker likna varandra.

 • Är det roligare om alla husen på en gata ser olika ut, eller är det finare när de liknar varandra?
 • På vilka olika sätt liknar de varandra? (material, färg, storlek, utsmyckning)
 • Kan man se skillnad på tegel från olika tider?
 • Är murning och skarvar likadana?
 • Varför var ofta husen mer detaljrika förr?
 • Är det så även med våra kläder i olika tider?
 • Är det viktigt att man klär sig likadant som sina kompisar?
 • Eller är det viktigt att man klär sig precis som man vill?

Tema: Kläder och karaktär
Plats: Stadshallen, Stortorget

 • Vad säger husets kläder om husets personlighet och karaktär? Är det här huset snällt, tufft, mesigt eller malligt?
 • Vilken typ av människa skulle det här huset vara? Klassens clown, tuffing eller blyger?
 • Vissa hus vill sticka ut andra smälta in, varför då?
 • Vem ska bestämma vad husen ska ha för kläder?
 • Tror du husen följer mode på något sätt?
 • Om du fick göra kläder till hus, hur skulle de se ut?
hus8 hus9

Låt gärna eleverna välja en "egen byggnad" efter rundvandringen. Fundera kring de frågor ni gemensamt diskuterat kring tidigare. Det kan kanske vara bra att "ta med sig" huset till skolan som en digitalbild för att kunna jobba vidare.

Att se på byggnader kan ge många uppslag till vidare arbete och fördjupning. Genom egna konstruktioner tränas färdigheter i teknik, bild, form och färg. Det kan också leda vidare till andra praktiska hantverk.

 • Kan vi göra eget tegel?
 • Hur är receptet på linoljefärg?
 • Kan vi själva tillverka detta?

Kopplingen till naturresursers utnyttjande är också en intressant tråd att dra i.

 • Vilka materialval har man gjort under olika tider? Varför då?
 • Hur påverkar materialvalet landskapet?
 • Varifrån kommer koppar, skiffer, eternit, lecablock, stål och trä?
 • Påverkar materialet i byggnaden platsen och miljön där byggnaden står? Hur?
 • Hur byggde man på höjden utan moderna lyftkranar?
 • Pyramiderna i Egypten, hur byggdes de?

Uppslagen kan bli många…